F1120 Úvod do fyziky

Přírodovědecká fakulta
podzim 2000
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Úvod. Experiment, model, teorie. Měření. Soustavy jednotek. Základní fyzikální konstanty. Kinematika. Dynamika. Kmity a vlny. Základní interakce. Gravitační a elektrická síla. Práce. Energie. Hybnost. Zákony zachování. Vektorové a skalární pole. Gravitační a elektrické pole. Modely světla. Zobrazování a geometrická optika. Interference a difrakce.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2000/F1120