F1400a Úlohy z programování

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Petr Mikulík, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Petr Mikulík, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
F1400a/01: Út 12:00–12:50 Fcom,01034, P. Mikulík
F1400a/02: St 10:00–10:50 Fcom,01034, P. Mikulík
Předpoklady
NOW ( F1400 Programování )
Doporučuje se absolvovat zároveň s F1400.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento předmět představuje rozšíření základního kurzu Programování, F1400, formou cvičení v programování složitějších celkǔ.
Cílem předmětu je:
- využít program gnuplot pro kreslení grafů funkcí a grafů z naměřených či nasimulovaných dat,
- psát programy v jazyku C,
- použít GNU Octave a Matlab pro řešení problémů,
- použít typografický systém LaTeX pro tvorbu odborných textů.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu budou studenti schopni
- psát jednoduché programy v jazyku C, GNU Octave nebo Matlab;
- použít typografický systém LaTeX pro tvorbu odborných textů.
Osnova
  • Operační systémy. Linux. Programovací jazyky, programování. Psaní skriptů. Textové editory a vývojová prostředí.
  • Kreslení grafů funkcí a dat v gnuplotu.
  • Programovací jazyk C. Jednoduché programy: výpočet funkcí, iterace, vstupy a výstupy.
  • Programy Octave a Matlab. Základní vektorové a maticové operace.
  • Základy typografie. Psaní vědeckých textů v typografickém systému LaTeX. Základní příkazy balíčky.
Literatura
    doporučená literatura
  • RYBIČKA, Jiří. Latex pro začátečníky. 2. vyd. Brno: Konvoj, 1999. 190 s. ISBN 8085615746. info
Výukové metody
Cvičení probíhají na počítačích nebo vlastních přenosných počítačích v počítačové učebně. Tento předmět je doporučeným rozšířením semináře F1400 o další hodinu.
Metody hodnocení
Pro udělení zápočtu každý student předloží funkční program řešící konkrétní úlohu z numerické matematiky, zdokumentovaný pomocí systému LaTeX.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.physics.muni.cz/~mikulik/vyuka/
Na web stránce předmětu budou uveřejněny zápočtové úlohy. The web page given above will give the selection of credit problems.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2022/F1400a