F2060 Mechanika a molekulová fyzika

Přírodovědecká fakulta
jaro 2001
Rozsah
4/2/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Jana Musilová, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Jana Musilová, CSc. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Základní kurs obecné fyziky pro studenty biofyziky a fyzikálního inženýrství. Popis pohybu částice. Dynamika částice: základní zákony klasické mechaniky, pohybové rovnice a jejich řešení, práce a energie. Základy relativistické mechaniky. Pohyb soustav částic a tuhého tělesa: impulzové věty, zákony zachování. Mechanika kapalin: Statická rovnováha kapalin, proudění ideální a viskózní kapaliny. Vlnění, vlnová rovnice. Základy termodynamiky, fenomenologický přístup. Základy molekulové teorie plynů. Fázové přechody.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2001/F2060