F2400 Technické praktikum 2

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Sťahel, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Pavel Slavíček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Pavel Sťahel, Ph.D.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Pavel Sťahel, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Ne
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je základních praktických dovedností a znalostí studentů v: 1. vakuových spojích a jejich využití 2. Hledání vakuových netěsností 3. zprovoznění a údržby čerpacích systémů 4. konstrukční využití modulárních hliníkových profilů 5. základy práce s digitálním osciloskopem 6. základy práce s termokamerou 7. jištění elektr. obvodů -pojistky, jističe, chrániče 8. základy vytváření 3D modelů pro 3D tisk 9. základy 3D tisku
Výstupy z učení
Student bude mít základních praktické dovedností a znalostí : 1. vakuových spojích a jejich využití 2. Hledání vakuových netěsností 3. zprovoznění a údržby čerpacích systémů 4. konstrukční využití modulárních hliníkových profilů 5. základy práce s digitálním osciloskopem 6. základy práce s termokamerou 7. jištění elektr. obvodů -pojistky, jističe, chrániče 8. 3D tisk
Osnova
  • 1. Vakuové spoje a jejich využití 2. Hledání vakuových netěsností 3. Zprovoznění a údržba čerpacích systémů 4. Konstrukční využití modulárních hliníkových profilů 5. základy práce s digitálním osciloskopem 6. základy práce s termokamerou 7. jištění elektr. obvodů -pojistky, jističe, chrániče 8. 3D tisk
Literatura
  • https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=52638
  • file:///C:/Users/Pavel/Downloads/Příručka_programování_3D_tisk.pdf
  • GROSZKOWSKI, J. Technika vysokého vakua. Praha: SNTL, 1981. ISBN 04-066-81. info
Výukové metody
praktická výuka ve specializovaných dílnách a laboratořích
Metody hodnocení
Praktické práce v dílnách a laboratoři. Předmět je ukončen zápočtem uděleným na základě aktivní účasti
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2023/F2400