F3300 Řízení experimentu počítačem

Přírodovědecká fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Antonín Brablec, CSc. (přednášející)
RNDr. Richard Krumpolec, PhD. (přednášející)
doc. Mgr. Zdeněk Navrátil, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Zdeněk Navrátil, Ph.D.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Zdeněk Navrátil, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 11:00–12:50 Fp1,02039
Předpoklady
Předpokládá se znalost práce s počítačem a základní znalost programování v jazyce Pascal (není nezbytně nutné).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty využívat počítačových technologií při experimentální práci v laboratoři. Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni podat přehled technologií, které lze využít na PC k řízení fyzikálního experimentu. Budou schopni vysvětlit jejich princip a hlavní rozdíly mezi nimi. Budou se orientovat v terminologii a používat ji k vyhledávání vhodného laboratorního vybavení. Dokáží vytvořit jednoduché programy pro fyzikální měření a řízení experimentu (komunikace s multimetry, měřicími kartami a moduly, laboratorními zdroji apod.).
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni podat přehled technologií, které lze využít na PC k řízení fyzikálního experimentu. Budou schopni vysvětlit jejich princip a hlavní rozdíly mezi nimi. Budou se orientovat v terminologii a používat ji k vyhledávání vhodného laboratorního vybavení. Dokáží vytvořit jednoduché programy pro fyzikální měření a řízení experimentu (komunikace s multimetry, měřicími kartami a moduly, laboratorními zdroji apod.).
Osnova
 • Úvod do automatizace měření. Výhody a nevýhody počítačem řízeného měření.
 • Detektory fyzikálních veličin, průmyslová čidla.
 • A/D a D/A převodníky, multiplexery.
 • Rozhraní pro připojování měřicích přístrojů (sériová a paralelní rozhraní, rozraní GPIB, USB)
 • Moderní měřící přístroje, měřicí moduly, školní systémy.
 • Návrh algoritmů pro řízení experimentu, vícevláknové aplikace.
 • Událostmi řízené programování v Borland Delphi, grafické programování v NI LabView.
 • Návrh programů pro ovládání přístrojů (multimetry Metex, HP, USB moduly National Instruments)
Literatura
 • SHEPPERD, Martin. Foundations of software measurement. London: Prentice Hall, 1995. xii, 234 s. ISBN 0-13-336199-3. info
 • MATHEWS, Donald K. Measurement in physical education. Illustrated by Nancy Allison Close. 4th ed. Philadalphia: W. B. Saunders, 1973. x, 467. info
Výukové metody
přednáška kombinovaná s praktickou výukou v laboratoři
Metody hodnocení
zápočet, povinná účast na praktické části
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
L.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2021/F3300