F3380 Analytické metody v nanotechnologiích

Přírodovědecká fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Josef Havel, DrSc. (přednášející)
prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. (přednášející)
prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc. (přednášející)
Mgr. Aleš Hrdlička, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Absolvování základních přednášek z fyziky, pokud možno i předmětu C1800.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní znalosti analytických problémů týkajících se nanomateriálů; Na konci kurzu bude student schopen: pochopit a vysvětlit nutnost analytických vlastností nanomateriálů a mít přehled základních možností analytických metod, jejich principů a použitelnosti pro charakterizaci nanomateriálů; využívat informace o analytických metodách pro formulování úkolů pro provádění chemických analýz specializovanými laboratořemi a specialisty;na základě analytických výsledků předkládat odůvodněná (argumentačně promyšlená, racionální) rozhodnutí týkající se např. environmentálních dopadů a bezpečnosti práce; na základě nabytých znalostí odvodit i doporučení pro práci s neznámými materiály; interpretovat správně analytická data pro další práci na vývoji nových nanomateriálů ... ;
Výstupy z učení
Znalost principů metod pro fyzikálně-chemickou analýzu materiálů se speciálním zaměřením na nanomateriály; znalost aplikací analytických metod v analýze nanomateriálů; schopnost rozhodnout se pro výběr analytické metody adekvátní danému problému; Schopnost posoudit získané výsledky a vyvodit z nich závěry.
Osnova
  • Základní pojmy: co jsou nano-materialy, jejich klasifikace, co je nano, nano-komposity; prehled vhodnych analytickych metod;
Literatura
    doporučená literatura
  • Kellner, Robert / Mermet, Jean-Michel / Otto, Matthias / Valcarcel, Miguel / Widmer, H. Michael (eds.) Analytical Chemistry A Modern Approach to Analytical Science
  • analytical chemistry
Výukové metody
Teoretické přednášky s praktickými příklady analzs jednotlivých druhů nano-materiálů
Metody hodnocení
písemná zkouška
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/predmet/sci/podzim2011-akreditace/F3380
Pro studenty fysiky je doporučeno absolvovat nejdříve předmět C1800.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011 - akreditace, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2021/F3380