F3380 Analytické metody v nanotechnologiích

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Josef Havel, DrSc. (přednášející)
prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. (přednášející)
prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc. (přednášející)
Mgr. Aleš Hrdlička, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 17. 9. až Pá 14. 12. St 11:00–12:50 A14-207
Předpoklady
Absolvování základních přednášek z fyziky, pokud možno i předmětu C1800 Chemie pro fyzikální obory.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The aim of the subject is to give students basic knowledge of analytical problematics concerning nano-materils; At the end of the course the student will be able: to understand and also explain necessity of analytical characteristics of nano-materials and and having overview of basic possibilities of analytical methods, their principals and applicability to chracterize nano-materials; to use infromation on analytical methods to formulate task for doing the chemical analys by specialized laboratories and specialists; to create in students basi undersatnding about fundamental possibilities of analytical chemistrz fro characterization of nano-materilas; na základě analytických výsledků předkládat odůvodněná (argumentačně promyšlená, racionální) rozhodnutí týkající se např. environmentálních dopadů a bezpečnosti práce; na základě nabytých znalostí odvodit i doporučení pro práci s neznámými materiály; interpretovat správně analztická data pro další práci na vývoji nových nano-materiálů ... ;
Osnova
  • Základní pojmy: co jsou nano-materialy, jejich klasifikace, co je nano, nano-komposity; prehled vhodnych analytickych metod;
Literatura
    doporučená literatura
  • Kellner, Robert / Mermet, Jean-Michel / Otto, Matthias / Valcarcel, Miguel / Widmer, H. Michael (eds.) Analytical Chemistry A Modern Approach to Analytical Science
  • analytical chemistry
Výukové metody
Teoretické přednášky s praktickými příklady analzs jednotlivých druhů nano-materiálů
Metody hodnocení
3 písemné testy během kursu, ústní zkouška
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/predmet/sci/podzim2011-akreditace/F3380
Pro studenty fysiky je doporučeno absolvovat nejdříve předmět C1800 Chemie pro fyzikální obory.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011 - akreditace, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.