F4230 Úvod do fyziky vysokých frekvencí

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 1. 3. až Pá 14. 5. Út 18:00–19:50 online_F4
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je: seznámit studenty s problematikou elektromagnetických vln na pomezí mezi klasickou teorií obvodů a optikou; osvojení si postupu řešení Maxwellových rovnic; pochopit význam komplexních veličin v elektřině a magnetismu; vymezení základních rozdílů mezi obvody se soustředěnými a rozprostřenými parametry; porozumění fyzikálnímu principu běžných vysokofrekvenčních zařízení - anténa, rozhlas, televize, radar, mobilní telefon, maser, mikrovlnná trouba
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen
- rozlišovat mezi nízkofrekvenčním a vysokofrekvenčním obvodem;
- popsat různé typy elektromagnetických vln, nejen nejběžnější TEM;
- porozumět na fyzikální bázi funkci mnoha běžných vf zařízení - rozhlas, telefon, GPS, mikrovlnná trouba, atd.
Osnova
 • Mikrovlny - na pomezí elektroniky a optiky
 • Šíření vln, vlnovody, paralelní a koaxiální vedení
 • TEM, TE, TM vlny
 • Fázová rychlost, kritická vlnová délka
 • Rezonanční obvody, kvalita
 • Modulace, demodulace
 • Měření proudu, napětí, výkonu
 • Generování mikrovln
 • Aplikace - domácnost, průmysl, věda, armáda
Literatura
 • TIRPÁK, Andrej. Elektronika vel'mi vysokých frekvencií. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2001. 259 s. +. ISBN 80-223-1631-8. info
Výukové metody
Teoretická přednáška.
Metody hodnocení
přednášky, diskuse v hodině, aktivní přístup, k zápočtu závěrečné rychlé ústní otestování reziduálních vědomostí
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2021/F4230