F4250 Aplikace elektroniky

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Pavel Konečný, CSc. (přednášející)
Garance
RNDr. Pavel Konečný, CSc.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Pavel Konečný, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 1. 3. až Pá 14. 5. Po 17:00–17:50 Fpp,02010
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
F4250/01: Po 1. 3. až Pá 14. 5. Po 18:00–18:50 Fpp,02010
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Absolvováním kursu získá student tyto dovednosti a schopnosti: Základní znalosti principu funkce elementárních elektronických součástek.
Schopnost navrhnout a zapojit jednoduchý elektronický obvod z využitím polovodičových prvků (diody tranzistory operační zesilovače, tec).
Výstupy z učení
Schopnost navrhnout a zapojit jednoduché elektronické obvody. Jmenovitě jednoduchý tranzistorový zesilovač s bipolárním tranzistorem. Navrhnout a zapojit jednoduché obvody s operačním zesilovačem: zesilovač invertující a neinvertující, integrující zesilovač, logaritmický zesilovač. Zapojit jednoduchá zapojení s obvodem 555 a zapojení s lineárními stabilizátory napětí.
Osnova
 • Dioda a tranzistor, jejich vlastnosti a měření.
 • Nízkofrekvenční zesilovače.
 • Operační zesilovač, základní zapojení, využití.
 • Analogová a digitální informace. AD a DA převodník.
 • Analogový a digitální záznam a přenos zvuku a obrazu. Druhy modulace. Rozhlasový vysílač a přijímač. Vysílání v občanském pásmu CB. Druhy amatérského vysílání KV a VKV.
 • Využití výpočetní techniky.
 • Elektronická zařízení v domácnostech. Měřicí přístroje.
Literatura
 • KŘIŠŤAN, Luděk a Vladimír VACHALA. Příručka pro navrhování elektronických obvodů. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1982. 393 s. info
 • VACHALA, Vladimír. Oscilátory a generátory. Edited by Luděk Křišťan. Praha: SNTL, 1974. info
Výukové metody
Seminář s teoretickou i praktickou částí.
Metody hodnocení
závěrečný projekt
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2021/F4250