F4900 Transfer technologií a patentové právo

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. RNDr. Mirko Černák, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět poskytne studentům základní znalosti z oblasti tvorby, ochrany, transferu a komercializace duševního vlastnictví včetně informací o základních právních aspektech těchto činností. Studenti získají podrobné znalosti o zásadách přípravy textu patentové přihlášky a její obhajoby, managementu duševního vlastnictví v malých a středních podnicích i znalosti o nových poznatcích z oblasti průmyslověprávních informací.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- využít základní znalosti z oblasti tvorby, ochrany, transferu a komercializace duševního vlastnictví;
- zpracovat patentovou přihlášku;
- zorientovat se v právních informacích týkajících se duševního vlastnictví v malých a středních podnicích.
Osnova
 • Základní pojmy: transfer technologií, duševní vlastnictví, nehmotný majetek
 • Vybraná průmyslová práva: patenty, průmyslové a užitkové vzory, ochranné známky, know-how
 • Současný stav a směřování průmyslověprávní ochrany v EU a ve světě
 • Právní aspekty ochrany duševního vlastnictví
 • Jednotlivé kroky ochrany a komercializace duševního vlastnictví
 • Komercializace duševního vlastnictví
Literatura
  doporučená literatura
 • „Úvod do ochrany průmyslového vlastnictví“. Brno: Jihomoravské inovační centrum. Dostupné z http://documents.jic.cz/ipr-uvod.pdf
 • „Nehmotné starky a průmyslová práva“TC AV ČR 2010 http://www.tc.cz/dokums_raw/nehmotne-statky_1294241763.pdf
 • „Příručka Ochrana duševního vlastnictví“ Hospodářská komora ČR, http://www.businessinfo.cz/files/2005/PRIRUCKA_INMP_Ochrana_dusevniho_vlastnictvi.pdf
 • „Průmyslová práva a nehmotné statky, jejich licenční využití, hodnocení a oceňování“ CeTT 2006. http://www.tc.cz/dokums_raw/webpublcettbrozuraprumprava2_1171036803.pdf
Výukové metody
Přednášky.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemným testem.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.