F5180 Měřicí technika

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jan Čech, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Sťahel, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Pavel Sťahel, Ph.D.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Pavel Sťahel, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Studenti získají znalost základních metod měření elektrických a neelektrických veličin, vysokofrekvenční měření. Dále pochopení principu základních měřicích metod a přístrojů s ohledem zejména na metody a přístroje používané v oboru.
Výstupy z učení
Studenti budou mít znalost základních metod měření elektrických a neelektrických veličin, vysokofrekvenční měření. Dále pochopení principu základních měřicích metod a přístrojů s ohledem zejména na metody a přístroje používané v oboru.
Osnova
 • Měření napětí a proudu, změny rozsahů přístrojů
 • Měření nf a vf výkonů. Poměr stojatých vln
 • Měření neelektrických veličin, převodníky
 • Smithův diagram
 • Analogové a digitální měřící přístroje
 • Analogový a digitální osciloskop
 • Rezonanční metody měření
 • Šum součástek a obvodů, měření šumu
 • Oscilátory nf a vf, fázový závěs
 • Principy konstrukcí základních přístrojů.
Literatura
 • MATOUŠEK, A a F HRADIL. Provozní měření v elektrotechnice. Praha: STRO.M, 1996. info
 • BROŽ, Jaromír. Základy fysikálních měření. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1974. s. 301-756. info
 • BROŽ, Jaromír. Základy fysikálních měření. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1974. 295 s. info
 • BROŽ, Jaromír. Základy fysikálních měření. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 523 s. info
Výukové metody
klasická přednáška
Metody hodnocení
Předmět ukončen zápočtem uděleným na základě vypracování ústního referátu na dané téma.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2022/F5180