F9331 Repetitorium fyziky 1

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 1 kr. (plus 1 za k). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Aleš Lacina, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Jana Musilová, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 11:00–12:50 F4,03017
Předpoklady
Znalost obecné a teoretické fyziky na úrovni první skupiny okruhů k bakalářské zkoušce bakalářského studijního programu Fyzika.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Přednáška je koncipována jako závěrečné shrnutí kurzu obecné a teoretické fyziky. Jejím cílem je poskytnout jak celkový přehled, tak dostatečný nadhled, založený na vědomí integrujících fyzikálních idejí, znalosti obecných přístupů a porozumění širším souvislostem. Výklad se opírá o znalost dílčích fyzikálních disciplin, aniž by znovu opakoval detaily. Jeho součástí je i rozbor problematiky zkušebních okruhů státní závěrečné zkoušky z fyziky.
Na konci tohoto kurzu by měl student porozumět integrujícím fyzikálním idejím, obecným přístupům a širším souvislostem a být schopen je vysvětlit.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu by měl student porozumět integrujícím fyzikálním idejím, obecným přístupům a širším souvislostem a být schopen je vysvětlit.
Osnova
 • 1. Axiomatická výstavba fyzikálních teorií: fyzikální realita a její modely, hypotézy, principy; úloha matematického aparátu; variační principy; příklady (klasická a kvantová mechanika, teorie elektromagnetického pole)
 • 2. Fyzikální systém a jeho popis: (klasický, kvantový, makroskopický, mikroskopický); stav systému, stavové veličiny; fenomenologický a mikroskopický popis), příklady
 • 3. Děje probíhající ve fyzikálních systémech: stacionární, kvazistacionární, nestacionární děje; veličiny závislé na probíhajících dějích; příklady
 • 4. Časový vývoj fyzikálního systému: příčinnost, pohybové zákony pro klasické a kvantové systémy; pohybové rovnice a jejich řešení; příklady
 • 5. Fyzikální pole: veličiny popisující pole; rovnice pro popis polí; zdroje polí; příklady (elektromagnetické pole, pole v mechanice kontinua)
 • 6. Symetrie fyzikálních systémů a její důsledky: symetrie a zákony zachování v klasické fyzice; vztažné soustavy a invariance pohybových zákonů
Literatura
 • HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika. 1. vyd. Brno, Praha: Vutium, Prometheus, 2001. ISBN 80-214-1868-0. info
 • FEYNMAN, Richard Phillips, Robert B. LEIGHTON a Matthew SANDS. Feynmanove prednášky z fyziky. Zv. 1 : The Feynman lectures on physics (Orig.). 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1980. 451 s. info
 • FEYNMAN, Richard Phillips, Robert B. LEIGHTON a Matthew SANDS. Feynmanove prednášky z fyziky. Zv. 2 : The Feynman lectures on physics (Orig.). 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1982. 493 s. info
 • FEYNMAN, Richard P., Robert B. LEIGHTON a Matthew SANDS. Feynmanove prednášky z fyziky 3. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1988. 572 s. info
 • FEYNMAN, Richard Phillips, Robert B. LEIGHTON a Matthew SANDS. Feynmanove prednášky z fyziky. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1989. 452 s. ISBN 80-05-00029-4. info
 • FEYNMAN, Richard Phillips, Robert B. LEIGHTON a Matthew SANDS. Feynmanove prednášky z fyziky. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1990. 542 s. ISBN 80-05-00518-0. info
 • ALONSO, Marcelo a Edward J. FINN. Fundamental university physics. Volume 1, Mechanics. Reading: Addison-Wesley Publishing Company, 1969. xvi, 435 s. info
 • ALONSO, Marcelo a Edward J. FINN. Fundamental university physics. Volume 2, Fields and waves. Reading: Addison-Wesley Publishing Company, 1970. xviii, s. info
 • ALONSO, Marcelo a Edward J. FINN. Fundamental university physics. Volume 3, Quantum and statistical physics. Reading: Addison-Wesley Publishing Company, 1969. ix, 598 s. info
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Kolokvium - závěrečná rozprava
Navazující předměty
Informace učitele
Podmínky přihlášky ke kolokviu pro studenty kombinovaného studia: Absolvování dvou konzultací během semestru, v rámci nichž bude stručně probrán obsah discipliny, okomentováno její zpracování v doporučené studijní literatuře a zadány požadavky pro samostatnou práci (pokud student neabsolvuje předmět prezenčně spolu s posluchači denního studia).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2019/F9331