FA332 Repetitorium fyziky 2

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr. (přednášející)
doc. RNDr. Aleš Lacina, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Jana Musilová, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Jan Novotný, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Aleš Lacina, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 9:00–10:50 F1,01014
Předpoklady
Znalost obecné a teoretické fyziky na úrovni první skupiny okruhů k bakalářské zkoušce bakalářského studijního programu Fyzika.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Přednáška je koncipována jako závěrečné shrnutí kurzu obecné a teoretické fyziky. Jejím cílem je poskytnout jak celkový přehled, tak dostatečný nadhled, založený na vědomí integrujících fyzikálních idejí, znalosti obecných přístupů a porozumění širším souvislostem. Výklad se opírá o znalost dílčích fyzikálních disciplin, aniž by znovu opakoval detaily. Jeho součástí je i rozbor problematiky zkušebních okruhů státní závěrečné zkoušky z fyziky.
Na konci tohoto kurzu by měl student porozumět integrujícím fyzikálním idejím, obecným přístupům a širším souvislostem a být schopen je vysvětlit.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu by měl student porozumět integrujícím fyzikálním idejím, obecným přístupům a širším souvislostem a být schopen je vysvětlit.
Osnova
 • 1. Úloha experimentu ve fyzice: klíčové experimenty a jejich role při vytváření a ověřování fyzikálních teorií; problematika měření (přesnost a správnost měření, měřicí metody, zpracování měření, soustavy jednotek)
 • 2. Periodické děje: kmity, příklady v mechanice a elektřině; harmonické a anharmonické kmity, malé kmity, harmonická aproximace; vlnění, šíření vln, příklady vlnových dějů (mechanika, optika, ...)
 • 3. Systémy mnoha částic: popis klasických systémů mnoha částic; kvantové systémy stejných částic, princip nerozlišitelnosti a jeho důsledky, jednočásticová aproximace
 • 4. Přibližné metody řešení fyzikálních úloh: přibližné metody v klasické mechanice; přibližné metody v kvantové mechanice (teorie poruch, variační metoda), příklady
 • 5. Stavba hmoty: interakce; atomy, molekuly; struktura a vlastnosti jádra, vazebná energie; skupenství, fázové přechody; pevné látky
 • 6. Historie fyziky: historický vývoj základních fyzikálních idejí (stavba hmoty, povaha světla, povaha tepla); přínos fyziky k poznání výstavby složitých struktur; přínos fyziky k poznání stavby a vývoje vesmíru
Literatura
 • HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika. 1. vyd. Brno, Praha: Vutium, Prometheus, 2001. ISBN 80-214-1868-0. info
 • FEYNMAN, Richard Phillips, Robert B. LEIGHTON a Matthew SANDS. Feynmanove prednášky z fyziky. Zv. 1 : The Feynman lectures on physics (Orig.). 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1980. 451 s. info
 • FEYNMAN, Richard Phillips, Robert B. LEIGHTON a Matthew SANDS. Feynmanove prednášky z fyziky. Zv. 2 : The Feynman lectures on physics (Orig.). 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1982. 493 s. info
 • FEYNMAN, Richard Phillips, Robert B. LEIGHTON a Matthew SANDS. Feynmanove prednášky z fyziky. Zv. 3 : The Feynman lectures on physics (Orig.). 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1988. 572 s. info
 • FEYNMAN, Richard Phillips, Robert B. LEIGHTON a Matthew SANDS. Feynmanove prednášky z fyziky. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1989. 452 s. ISBN 80-05-00029-4. info
 • FEYNMAN, Richard Phillips, Robert B. LEIGHTON a Matthew SANDS. Feynmanove prednášky z fyziky. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1990. 542 s. ISBN 80-05-00518-0. info
 • ALONSO, Marcelo a Edward J. FINN. Fundamental university physics. Volume 1, Mechanics. Reading: Addison-Wesley Publishing Company, 1969. xvi, 435 s. info
 • ALONSO, Marcelo a Edward J. FINN. Fundamental university physics. Volume 2, Fields and waves. Reading: Addison-Wesley Publishing Company, 1970. xviii, s. info
 • ALONSO, Marcelo a Edward J. FINN. Fundamental university physics. Volume 3, Quantum and statistical physics. Reading: Addison-Wesley Publishing Company, 1969. ix, 598 s. info
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Kolokvium: prezenční písemné zpracování vylosovaného tématu a rozprava nad ním.
Informace učitele
Podmínky pro podání přihlášky ke kolokviu pro studenty kombinovaného studia: Absolvování dvou konzultací během semestru, v rámci nichž bude stručně probrán obsah discipliny, okomentováno její zpracování v doporučené studijní literatuře a zadány požadavky pro samostatnou práci (pokud student neabsolvuje předmět prezenčně spolu s posluchači denního studia).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2020/FA332