FRFD14 Seminář k diplomové práci IV

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/2. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Dušan Hemzal, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
NOW ( FRFD04 Diplomová práce III )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Seminář dává studentovi příležitost vystoupit před spolužáky s uceleným výkladem na téma své diplomové práce a obstát v diskuzi. Součástí předmětu jsou návštěvy jednotlivých laboratoří. Cílem semináře je formou vystoupení před spolužáky naučit studenty formulovat cíle své aktuální vědecké práce, charakterizovat techniky a znalosti potřebné k jejich dosažení, demonstrovat přístup, zvolený k jejich dosažení.
Výstupy z učení
Účast v semináři ve stanoveném rozsahu, plnění úkolů dle zadání vyučujícího. Povinností je připravit téma s pomocí počítače a dataprojektoru.
Osnova
  • 1. Referáty o diplomových pracích. 2. Návštěvy pracovišť.
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
zápočet
Informace učitele
Literatura individuálně, dle zadání diplomové práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2020/FRFD14