G7591 Geomechanika hornin a zemin

Přírodovědecká fakulta
jaro 2011
Rozsah
1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Ivan Poul, Ph.D. (přednášející), doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (zástupce)
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Rozvrh
St 17:00–18:50 Gp,02006
Předpoklady
Rozšíření znalostí z oborů: mechanika zemin, mechanika hornin, zakládání staveb, aplikace mechaniky hornin do strukturní geologie, konstrukce balancovaných geologických řezů, vybrané problémy a aplikace.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 34 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/34, pouze zareg.: 0/34, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/34
Mateřské obory/plány
předmět má 37 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
- porozumění mechanice partikulárních látek; - aplikace mechaniky hornin a zemin do geologie; - základy konstrukce balancovaných řezů;
Osnova
  • - napjatost
  • - deformace
  • - Mohr-Coulomb model
  • - Hoek-Brown model
  • - metoda konečných prvků
  • - balancovaní geologických řezů
  • - aj.
Metody hodnocení
ústní rozhovor
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřeno v jarním semestru 2010/2011.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2009.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2011/G7591