G9730 Nerostné suroviny Moravy a Slezska

Přírodovědecká fakulta
podzim 2001
Rozsah
1/0. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Soňa Holečková
Předpoklady
Geneze a stavba ložisek rud, nerud a kaustobiolitů, regionální geologie ČR, historická a stratigrafická geologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
1.Historie dobývání nerostných surovin na Moravě. 2.Komodity těžené v současné době. 3.Významnější výskyty a ložiska rud, ostatních průmyslových minerálů a kaustobiolitů. 4.Geologická pozice a stavba významnějších ložisek. 5.Současné a další možnosti využití nerostných surovin z oblasti Moravy.
Literatura
  • KRAUS, Ivan a Miloš KUŽVART. Ložiska nerud. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1987. 228 s. info
  • BERNARD, Jan Hus a Zdeněk POUBA. Rudní ložiska a metalogeneze československé části Českého masívu. Vyd. 1. Praha: Academia, 1986. 320 s. : i. info
  • DOPITA, Miloslav, Václav HAVLENA a Jiří PEŠEK. Ložiska fosilních paliv. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1985. 263 s. info
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2001/G9730