GA991 Regionální mineralogie ČR

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 8:00–8:50 Gs,-1011, St 9:00–9:50 Gs,-1011
Předpoklady
! GA990 Regionální mineralogie ČR
Absolvování Mineralogie I a Mineralogie II.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenta s minerály, minerálními asociacemi a jejich vztahy ke geologii v rámci České Republiky.
Výstupy z učení
Na konci kurzu absolventi znají základní mineralogické oblasti a jsou schopni je popsat.
Osnova
 • 1. Typomorfní minerály plutonických a vulkanických hornin v ČR
 • 2. Nejdůležitější pegmatity ČR a jejich minerální parageneze (zejména Otov, Písek, Dolní Bory, Rožná, Maršíkov)
 • 3. Vysokoteplotní hydrotermální mineralizace (Sn-W-Li), greiseny, lokality Krušných hor a Slavkovského lesa (zejména Cínovec, Krupka, Horní Slavkov).
 • 4. Au - mineralizace ČR - Jílové, Kašperské Hory, Zlaté Hory.
 • 5. Hydrotermální rudní žilná ložiska, jejich hypogenní a supergenní minerály. Přehled nejdůležitějších lokalit v ČR (Jáchymov, Příbram, Kutná Hora, Jihlava, Zálesí, Dědova hora u Hořovic). Fluorit-barytová formace v Českém masivu.
 • 6. Minerály "alpské parageneze". Nejdůležitější lokality (Čáslav, Markovice, Sobotín, Mirošov, Hrubý Jeseník)
 • 7. Sedimentogenní mineralizace ČR a jejich lokality (evapority - opavsko, kaolín - Karlovy Vary, plzeňsko). Vulkanosedimentární formace (Lahn-Dillské rudy)
 • 8. Nové minerály mineralogického systému, nalezené v ČR a jejich lokality.
Literatura
 • BERNARD, Jan Hus. Mineralogie Československa. 2. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1981. 645 s. info
 • BERNARD, Jan Hus a Zdeněk POUBA. Rudní ložiska a metalogeneze československé části Českého masívu. Vyd. 1. Praha: Academia, 1986. 320 s. : i. info
 • BERNARD, Jan Hus a Rudolf ROST. Encyklopedický přehled minerálů. Vyd. 1. Praha: Academia, 1992. 701 s. ISBN 8020003606. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
Zkouška teoretická v rozsahu sylabu.
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět je určen především pro posluchače geologie se zaměřením na mineralogii, petrologii a ložiskovou geologii.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřeno v jarním semestru 2018/2019.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2007, jaro 2011, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/GA991