EN

PřF:JAM02 Angličtina pro matematiky II - Informace o předmětu

JAM02 Angličtina pro matematiky II

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Štěpánka Bilová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Daniela Dlabolová (pomocník)
Mgr. Markéta Dudová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jana Kubrická, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JAM02/01: Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 10:00–11:50 J1, E. Čoupková
JAM02/02: Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 12:00–13:50 J1, E. Čoupková
JAM02/03: Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 12:00–13:50 J1, E. Čoupková
Předpoklady
Znalost anglického jazyka na úrovni B1 ERR
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 40 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen:

porozumět odbornému textu/mluvenému projevu
identifikovat hlavní myšlenky
formulovat hlavní myšlenky
interpretovat informaci z textu/mluveného projevu
diskutovat o obecných a matematických tématech
prezentovat jednoduchá matematická témata s využitím základních prezentačních technik
shrnout jednoduchý matematický text
klasifikovat
porovnávat
určit příčiny a důsledky
popsat proces
aplikovat získané jazykové dovednosti na nová odborná témata
Osnova
  • Sylabus: matematické texty + slovní zásoba, dostupné videopřednášky, zejména MIT, VOA
Literatura
  • Přehled doporučené literatury - viz informace učitele.
  • The recommended literature - see the information of the teacher
Výukové metody
Poslechová cvičení (videoklipy)s otázkami, nácvik porozumění čtenému populárně-vědeckému a odbornému textu, překlad do češtiny, vypracování osnovy textu, psaní oficiální korespondence, procvičení a rozšíření obecné gramatiky a jevů odborného stylu, analýza složených substantiv, odvozování slov, procvičení a rozšiřování obecné, obecně-vědní a odborné slovní zásoby, latinske pojmy, obecná a akademická konverzace.
Metody hodnocení
Výuka zakončena zápočtem - podmínkou je úspěšné vykonání zápočtového testu - 60% správných odpovědí a 80% aktivní přítomnost ve výuce.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Lab/5875/ http://www.biochemlinks.com/bclinks/bclinks.cfm http://www.nature.com http://www.sciencenews.org http://www.sciencedaily.org http://www.newscientist.com http://www.nationalgeographic.com Effective presentation, J. Comfort, OUP 1995 Giving presentations, M. Ellis, N. O'Driscoll, Longman, 1997 Key Words in Science and Technology, Bill Mascull, Cobuild 1997
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/JAM02