M1111 Lineární algebra a geometrie I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/2/0. 4 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Martin Čadek, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Jan Paseka, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Jiří Kaďourek, CSc. (cvičící)
doc. Ilja Kossovskij, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Martin Čadek, CSc.
Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 17. 9. až Pá 14. 12. St 14:00–15:50 A,01026
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
M1111/01: Po 17. 9. až Pá 14. 12. Út 16:00–17:50 M2,01021, J. Kaďourek
M1111/02: Po 17. 9. až Pá 14. 12. Út 14:00–15:50 M2,01021, J. Kaďourek
M1111/03: Po 17. 9. až Pá 14. 12. Čt 8:00–9:50 M1,01017, M. Čadek
Předpoklady
! OBOR ( OM ) && ! OBOR ( STAT ) && ! OBOR ( UM )
Středoškolská matematika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Lineární algebra patří k základům matematického vzdělání. Na konci tohoto kurzu *budou studenti rozumět základním pojmům, které se týkají vektorových prostorů a lineárních zobrazení, * budou schopni tyto pojmy běžně používat v dalším studiu, * naučí se početním dovednostem nutným k práci s maticemi a soustavami lineárních rovnic.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu *budou studenti rozumět základním pojmům, které se týkají vektorových prostorů a lineárních zobrazení, * budou schopni tyto pojmy běžně používat v dalším studiu, * naučí se početním dovednostem nutným k práci s maticemi a soustavami lineárních rovnic.
Osnova
  • Vektorové prostory. Operace s maticemi. Gaussova eliminace. Podprostory. Lineární nezávislost. Báze a dimenze. Souřadnice. Lineární zobrazení. Matice lineárního zobrazení. Soustavy lineárních rovnic. Determinanty. Afinní podprostory
Literatura
  • https://is.muni.cz/auth/el/1431/podzim2018/M1111/um/
Výukové metody
Přednášky, cvičení a domácí úlohy.
Metody hodnocení
Zkouška má tři části. 1. část: V průběhu semestru se bude psát 8 krátkých písemek na cvičeních. Student musí získat polovinu z maximálního počtu bodů. Nepodaří-li se mu to, bude psát opravnou písemku na začátku zkouškového období. Z té musí získat polovinu bodů. 2. část: Splní-li student předpoklady 1. části zkoušky, může se přihlasit k písemné části zkoušky ve zkouškovém období. Písemka má část početní a teoretickou. V části teoretické je potřeba získat 5 bodů z 10, v části početní 7 bodů z 12. 3. částí zkoušky je ústní zkouška, ke které student postoupí, když splní předpoklady druhé části zkoušky, Požadavky ke zkoušce: zvládnutí problematiky v rozsahu odučeném na přednášce, vystaveném v průběhu semestru na webové stránce předmětu a odcvičeném ve cvičeních.
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/el/1431/podzim2018/M1111/index.qwarp
Více informací, studijní materiály a interaktivní osnovu lze nalézt v informačním systému.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2018/M1111