M1141 Základy využití počítačů I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2004
Rozsah
1/2/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Pavel Kříž, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Roman Plch, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Karel Šrot, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Roman Plch, Ph.D.
Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Roman Plch, Ph.D.
Rozvrh
Út 14:00–14:50 N21
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
M1141/01: Út 15:00–16:50 M3,04005 - dříve Janáčkovo nám. 2a, R. Plch
M1141/02: Út 17:00–18:50 M3,04005 - dříve Janáčkovo nám. 2a, Z. Říha
M1141/03: St 7:00–8:50 M3,04005 - dříve Janáčkovo nám. 2a, K. Šrot
M1141/04: St 12:00–13:50 M3,04005 - dříve Janáčkovo nám. 2a, P. Kříž
M1141/06: Čt 18:00–19:50 M3,04005 - dříve Janáčkovo nám. 2a, K. Šrot
Předpoklady
Predpokládá se základní znalost práce s PC (Windows, Office).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 110 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/110, pouze zareg.: 0/110, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/110
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti se naučí základum práce v prostředí počítačové učebny sekce matematiky a základům operačního systému Linux. Dále se naučí efektivně využívat služeb sítě Internet. Závěr je pak věnován jazyku HTML a úvodu do tvorby WWW stránek a úvodu do sázecího systému TeX, s důrazem především na sazbu matematiky.
Osnova
  • Počítačové sítě. Základní pojmy. Počítačová síť Internet. Protokoly TCP/IP. IP adresa. Základy operačního systému UNIX. Elektronická pošta, elektronické diskusní skupiny se vztahem k matematice. Služba Telnet, SSH. Služba FTP. Vyhledávání v FTP (Parker, Archie). Usenet News. World Wide Web (Netscape). Vyhledávání v prostředí WWW (Google). Jazyk HTML, tvorba WWW stránek. Úvod do sázecího systému TeX, sazba matematiky.
Literatura
  • BRANDEJS, Michal. UNIX-Linux : praktický průvodce. 1. vyd. Praha: Grada, 1996. 344 s. ISBN 80-7169-170-4. info
  • WELSH, Matt a Lar KAUFMAN. Používáme Linux. 2. vyd. Brno: Computer Press, 1997. xxi, 612. ISBN 8072260014. info
  • DEMEL, Jiří. Internet pro začátečníka. 1. vyd. Praha: NEKLAN, 1995. 79 s. ISBN 80-901718-0-X. info
  • VRABEC, Vladimír a Aleš ČEPEK. Internet :-) CZ : průvodce českého uživatele. Vyd. 1. Praha: Grada, 1995. 210 s. ISBN 8071692298. info
  • SATRAPA, Pavel. World-Wide Web pro čtenáře, autory a misionáře. 2. vyd. Praha: Neokortex, 1996. 317 s. info
  • PLCH, Roman. Internet pro učitele matematiky. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1997. 44 s. ISBN 80-7196-090-X. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/PříF:M1141!
Metody hodnocení
Přednáška 1h (s projekcí počítačového výstupu), cvičení 2h v počítačové učebně. Zápočtový test - řešení zadaných úkolů na počítači.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.math.muni.cz/~zriha/vyuka
Požadavky na úspěšné ukončení předmětu: Praktické zvládnutí probíraných témat na počítači - splnění všech zadaných úkolů na cvičení. K zápočtu je nutné napsat 2 kontrolní testy a získat minimálně 60% možných bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.