M9511 Seminář ze školské matematiky IV

Přírodovědecká fakulta
podzim 2000
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
RNDr. Jiří Herman, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Peter Krupka, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Radan Kučera, DSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po ověření kvalitního zvládnutí středoškolského učiva matematiky se v semináři probírají metody řešení příkladů úrovně Matematické olympiády. Vhodná tematika: úlohy o rovnicích a mnohočlenech, algebraické nerovnosti, úlohy z teorie čísel.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.