M9511 Seminář ze středoškolské matematiky 3

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Pavel Šišma, Dr. (přednášející)
Garance
RNDr. Pavel Šišma, Dr.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
M9511/01: Po 17. 9. až Pá 14. 12. Čt 10:00–11:50 M4,01024, P. Šišma
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Základy stereometrie. Analytická geometrie. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: zařadit probíraná témata do kontextu výuky středoškolské matematiky; řešit náročnější úlohy ze zadaných témat, a to i z nižších kategorií matematické olympiády
Osnova
  • Základní pojmy: polohové a metrické vlastnosti útvarů v prostoru
  • analytická geometrie v rovině, analytická geometrie v prostoru.
Literatura
  • POMYKALOVÁ, Eva. Matematika pro gymnázia :stereometrie. 3. vyd. Praha: Prometheus, 1995. 223 s. ISBN 80-7196-178-7. info
  • KOČANDRLE, Milan a Leo BOČEK. Matematika pro gymnázia :analytická geometrie. 2. upr. vyd. Praha: Prometheus, 2000. 220 s. ISBN 80-7196-163-9. info
Výukové metody
Řešení úloh, diskuze.
Metody hodnocení
Povinná účast, písemka. Zápočet.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2018/M9511