M9511 Seminář ze středoškolské matematiky 3

Přírodovědecká fakulta
podzim 2008
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Jiří Herman, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Peter Krupka, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Pavel Šišma, Dr. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
M9511/01: Po 16:00–17:50 M5,01013, J. Herman
M9511/02: Út 18:00–19:50 M3,01023, P. Krupka
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Základy stereometrie. Kombinatorika a pravděpodobnost. Řešení úloh matematické olympiády. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: zařadit probíraná témata do kontextu výuky středoškolské matematiky; řešit náročnější úlohy ze zadaných témat, a to i z nižších kategorií matematické olympiády
Osnova
  • Základní pojmy: polohové a metrické vlastnosti útvarů v prostoru
  • konfigurace bez opakování a s opakováním, klasická pravděpodobnost.
Literatura
  • HERMAN, Jiří, Radan KUČERA a Jaromír ŠIMŠA. Metody řešení matematických úloh II. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. 355 s. ISBN 80-210-1630-2. info
  • POMYKALOVÁ, Eva. Matematika pro gymnázia :stereometrie. 3. vyd. Praha: Prometheus, 1995. 223 s. ISBN 80-7196-178-7. info
  • CALDA, Emil a Václav DUPAČ. Matematika pro gymnázia :kombinatorika, pravděpodobnost a statistika. 1. vyd. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 1993. 163 s. ISBN 80-7015-444-6. info
  • HERMAN, Jiří, Radan KUČERA a Jaromír ŠIMŠA. Seminář ze středoškolské matematiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 35 s. ISBN 8021009284. info
  • HERMAN, Jiří, Radan KUČERA a Jaromír ŠIMŠA. Counting and Configurations: Problems in Combinatorics, Arithmetic, and Geometry. 1. vyd. New York: Springer-Verlag, 2003. 410 s. Canadian Mathematical Society Books in Math., 12. ISBN 0-387-95552-6. info
Metody hodnocení
Povinná účast, samostatné vypracování dvou referátů. Zápočet.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.