Z8101 Základy fotogrammetrie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D. (přednášející)
Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 11:00–11:50 Z3,02045
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z8101/01: St 12:00–12:50 Z1,01001b, K. Tajovská
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 12 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 12/12, pouze zareg.: 0/12
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je seznámit studenty se základními principy fotogrammetrického zpracování dat s důrazem na digitální fotogrammetrii. Jsou podány základní informace o metodách leteckého snímkování, dále matematické základy jednosnímkových metod a principy stereofotogrammetrie. Je věnována pozornost jednotlivým etapám procesu tvorby digitálních fotogrammetrických produktů, fotogrammetrickému sběru dat, generování DTM, tvorbě ortofoto.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v základních principech leteckého a pozemního fotogrammetrického snímkování
- umět používat specializované softwary na zpracování leteckých snímků
- navrhnout a realizovat projekt leteckého snímkování na vybraném území
- zpracovat a vytvořit ortofotomapu, digitální model terénu
- mít základní přehled o dostupných technologií v oblasti pozemního, leteckého a mobilního laserového skenování
- vyhledat dostupné zdroje dat pro fotogrammetrii
Osnova
 • 1. Základní pojmy, rozdělení metod fotogrammetrie, historický přehled
 • 2. Optické a fotografické základy fotogrammetrie
 • 3. Letecké snímkování a snímkový let
 • 4. Matematické základy fotogrammetrie, souřadnicové soustavy, transformace
 • 5. Jednosnímkové metody, princip stereofotogrammetrie
 • 6. Aerotriangulace, použití vlícovacích bodů
 • 7. Digitální fotogrammetrie principy, specifika
 • 8. Základní produkty digitální fotogrammetrie, tvorba digitální ortofotomapy, DEM
 • 9. UAV prostředky, software, blízká fotogrammetrie
 • 10. Laserové skenování,letecké, pozemní (LiDAR)
 • 11. Mobilní mapovací prostředky
 • 12. Družicová fotogrammetrie, nové zdroje dat pro digitální fotogrammetrii
 • 13. Digitální fotogrammetrická stanice, HW a SW nástroje
Literatura
 • LINDER, Wilfried. Digital photogrammetry : a practical course. 2nd ed. Berlin: Springer, 2006. xiii, 214. ISBN 3540291520. info
 • LILLESAND, Thomas M., Ralph W. KIEFER a Jonathan W. CHIPMAN. Remote sensing and image interpretation. 6th ed. New York: John Wiley & Sons, 2008. xii, 756. ISBN 9780470052457. info
 • KASSER, Michael a Yves EGELS. Digital photogrammetry. London: Taylor & Francis, 2001. xv, 351 s. ISBN 0-748-40945-9. info
 • ABER, James S., Irene MARZOLFF a Johannes B. RIES. Small-format aerial photography : principles, techniques and geoscience applications. First edition 2010. Oxford, UK: Elsevier, 2010. xi, 266. ISBN 9780444532602. info
 • Airborne and terrestrial laser scanning. Edited by George Vosselman - Hans-Gerd Maas. Boca Raton, Fla.: CRC Press, 2010. xvii, 318. ISBN 9781849950138. info
 • Close-range photogrammetry and 3D imaging. Edited by Thomas Luhmann - Stuart Robson - Stephen Kyle - Jan Böhm. 2nd edition. Boston: De Gruyter, 2014. xviii, 684. ISBN 9783110302691. info
 • Close range photogrammetry :principles, techniques and applications. Edited by T. Luhmann. 1 online r. ISBN 9781904445999. info
 • HODAČ, Jindřich. Pozemní fotogrammetrie. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví, Filozofická fakulta Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2011. 85 s. ISBN 9788074143434. info
 • PAVELKA, Karel. Fotogrammetrie 1: digitální metody. : CERM, 2009. 200 s. ISBN 978-80-01-04249-6. info
Výukové metody
Přednášky s výkladem základních pojmů z oblasti analogové, analytické a digitální fotogrammetrie a s praktickými řešenými příklady. Cvičení formou samostatné práce na 2-3 úlohách řešených za pomoci programového vybavení pro digitální fotogrammatrii a pro analýzu leteckých a družicových snímků. Podzim 2020 - přednášky online formou na odkaze https://meet.google.com/kzj-rmkm-vza Cvičení prezenčně
Metody hodnocení
Zkouška formou písemného testu z odpřednášené látky. Nezbytnou podmínkou k vykonání zkoušky je odevzdání správně vypracovaných praktických cvičení a úspěšné absolvování praktického testu na konci semestru. Kvalita vypracování praktických cvičení se zohledňuje při udělení výsledného hodnocení.
Informace učitele
Předmět je zakončen zkouškou, student získá přehled o metodách analogové, analytické a digitální fotogrammetrie. Matematický aparát je použit pro pochopení podstaty metod, pro svoji názornost jsou využity postupy analogové a analytické fotogrammetrie. Student získá praktické zkušenosti tvorby digitálního modelu terénu a tvorby ortofoto v prostředí ORTHOENGINE a základní znalost zpracování laserových dat.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2001, podzim 2002, jaro 2005, jaro 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/Z8101