C4020 Fyzikální chemie II

Přírodovědecká fakulta
jaro 2003
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Pavel Kubáček, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Pavel Kubáček, CSc.
Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Základy termodynamiky. M1010 Matematika I a M2010 Matematika II nebo obdobný kurz matematiky je užitečný, není však nutnou podmínkou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Chemická termodynamika. Kinetická teorie ideálního plynu. Zákony difúze. Chemická kinetika a její teoretický základ. Rovnovážná a dynamická elektrochemie. Cílem předmětu, který navazuje na přednášku C3140 Fyzikální chemie I je dobudovat znalosti základních postupů fyzikální chemie na úroveň bakalářského studijního programu chemického zaměření.
Osnova
Literatura
  • ATKINS, P. W. Physical chemistry. 6th ed. Oxford: Oxford University Press, 1998. 1014 s. ISBN 0198501013. info
  • ATKINS, P. W. Physical chemistry. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 1994. 1031 s. ISBN 0192690426. info
  • MOORE, Walter J. Fyzikální chemie. 2. vyd. Praha: Nakladatelství technické literatury, 1981. 974 s. info
  • DVOŘÁK, Jiří a Jiří KORYTA. Elektrochemie [Dvořák, 1983]. 3. dopl. a rozš. vyd. Praha: Academia, 1983. 410 s. info
  • Comprehensive dictionary of physical chemistry. Edited by Ladislav Ulický - Terence James Kemp. 1st pub. New York: Ellis Horwood, 1992. 472 s. ISBN 0-13-151747-3. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/PříF:C4020!
Metody hodnocení
Zkouška je písemná a ústní. Písemná část trvá 60 minut a sestává jednak z otázek, kdy je třeba vybrat správnou odpověď ze čtyř možností, jednak z krátkých výpočetních příkladů (doporučuje se kalkulačka). Student může použít učebnice, poznámky a další pomůcky. Individuální hodnocení nepřipouští komunikaci. Ústní část obvykle nepřesáhne 15 minut. Student si vylosuje 2 ze zveřejněných otázek a má nejméně 15 minut na písemnou přípravu (bez učebnic, poznámek a dalších pomůcek). Některé otázky jsou označeny jako důležitější a jejich hodnocení má větší váhu. Jiné otázky jsou označeny jako otázky, které přesahují rámec úvodního kurzu. Pokud si student takovouto otázku vylosuje, může losovat znovu.
Navazující předměty
Informace učitele
http://cheminfo.chemi.muni.cz/ktfch/kubacek/FChII/index.htm
Doporučuje se zapsat společně s předmětem C4040 Fyzikální chemie II - seminář.
Zkušební otázky ve formátu MS Word
Zkušební otázky ve formátu HTML

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
předmět předpokládá znalosti fyzikální chemie v rozsahu C3140.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, podzim 2010 - akreditace, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.