C2022 Speciální seminář z organické chemie I

Přírodovědecká fakulta
jaro 2005
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Slávka Janků, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Pavel Pazdera, CSc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Milan Potáček, CSc.
Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
C2022/01: Po 13:00–14:50 03021, S. Janků
C2022/02: St 7:00–8:50 03021, S. Janků
C2022/03: Út 9:00–10:50 03021, P. Klán
C2022/04: Pá 13:00–14:50 02004, C. Mazal
C2022/05: Pá 8:00–9:50 03021, C. Mazal
C2022/06: St 14:00–15:50 Cpm,02016, P. Pazdera
C2022/07: Út 11:00–12:50 03021, P. Pazdera
Předpoklady
Znalost obecné a anorganické chemie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem speciálního semináře je procvičit na konkrétních příkladech látku probranou na přednáškách Organická chemie I.
Osnova
  • Odpovídá obsahu přednášky Organická chemie I.
Literatura
  • POTÁČEK, Milan, Ctibor MAZAL a Slávka JANKŮ. Řešené příklady z organické chemie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. 243 s. ISBN 80-210-2274-4. info
  • POTÁČEK, Milan a Eduard NOVÁČEK. Organická chemie : příručka řešených příkladů. Edited by Slávka Janků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 201 s. ISBN 8021016728. info
Metody hodnocení
seminární forma
Informace učitele
Seminář je doporučován jako nezbytná podpora výuky předmětu Organická chemie I a příprava ke zkoušce. Seminar spojen s diskusi problematiky procvičováním na příkladech a kontrolou znalosti pomoci testů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.