EN

PřF:Bi8001 Diplom. práce z mikrobiol. - I - Informace o předmětu

Bi8001 Diplomová práce z mikrobiologie - II.

Přírodovědecká fakulta
jaro 2006
Rozsah
0/8/0. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučující
vedoucí diplomové práce (cvičící)
RNDr. Danuška Horáková, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc. (cvičící)
doc. RNDr. Miroslav Němec, CSc. (cvičící)
doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Ivo Sedláček, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (cvičící)
RNDr. Ludmila Tvrzová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, podzim 2006, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.