EN

PřF:Bi8001 Saprotrofní potravní řetězec - Informace o předmětu

Bi8001 Saprotrofní potravní řetězec v terestrických ekosystémech

Přírodovědecká fakulta
podzim 2005
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D.
Předpoklady
( Bi1030 Systém a evoluce bezobratlých || Bi2000 Systém a evoluce živočichů ) && Bi5080 Základy ekologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Úvod do saprotrofního potravního řetězce a jeho podílu na procesu dekompozice v terestrických ekosystémech z obecně biologického a zoologického pohledu (včetně půdní biologie / zoologie).
Osnova
  • Saprotrofní (dekompoziční, detritivorní) potravní řetězec je základním funkčním pilířem ekosystémů. Přednáška představuje úvod do procesu dekompozice v suchozemských ekosystémech (z obecně biologického a úžeji zoologického pohledu) a předkládá přehled diversity organismů začleněných do saprotrofního potravního řetezce a jejich funkcí v ekosystému. Těžištěm je obor půdní biologie (ze zoologické perspektivy), pozornost je však věnována rovněž oblastem, které pedobiologie tradičně nepojímá. Přednáška obsahuje následující tématické celky: Rozklad odumřelé organické hmoty (dekompozice) a dekompoziční subsystém (kompartment) ekosystémů; půda jako hlavní součást dekompozičního subsystému suchozemských ekosystémů (pedogenese, hlavní půdní typy, humusové formy); vliv složení zdroje (nekromasy) na procesy rozkladu; vliv fyzikálně-chemického prostředí na procesy rozkladu; společenstva půdních organismů (edafon) distribuce v prostoru a čase, funkce, členění půdní fauny (velikost, trofie); hlavní pedobiologické metody; dekompozice v hlavních biomech; degradační sukcese; rozklad odumřelého dřeva; tlející dřevo jako životní prostředí saproxylického společenstev různých sukcesních stádií; rozklad výkalů; rozklad mršin a mrchožrouti; rozklad v bachoru přežvýkavců. Literatura: Begon, M., Harper, J. L. & Townsend, C. R. (1997): Ekologie: jedinci, populace a společenstva. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc, ISBN 80-7067-695-7. Swift, M. J., Heal, O. W. & Anderson, J. M. (1979): Decomposition in Terrestrial Ecosystems (Studies in Ecology, Vol. 5), Blackwell Scientific Publications, Oxford, ISBN 0-632-00378-2. Smolíková, L. (1982, 1988): Pedologie. I. Státní pedagogické nakladatelství (1. i 2. vyd.), Praha.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: sudý rok v podzimním semestru.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.