EN

PřF:M4010 Rovnice matematické fyziky - Informace o předmětu

M4010 Rovnice matematické fyziky

Přírodovědecká fakulta
jaro 2006
Rozsah
3/2/0. 5 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (přednášející)
Mgr. Michael Krbek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.
Rozvrh
Po 8:00–10:50 F3,03015
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
M4010/01: St 8:00–9:50 F3,03015
Předpoklady
Diferenciální a integrální počet funkcí jedné i více proměnných, křivkový a plošný integrál, obyčejné diferenciální rovnice.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Disciplína patří k základnímu kursu matematické analýzy pro studenty fyziky. Obsahuje klasické metody řešení parciálních diferenciálních rovnic.
Osnova
  • Okrajové úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice.
  • Speciální funkce: Gamma funkce, Besselovy funkce, Legendreovy, Laguerreovy a Hermiteovy polynomy.
  • Distribuce
  • Metody charakteristik: quasilineární rovnice 1. řádu, kanonický tvar rovnic 2. řádu, počáteční úloha pro vlnovou rovnici.
  • Metody integrálních transformací: Fourierova, Laplaceova transformace.
  • Metoda separace proměnných: vlnová rovnice, rovnice vedení tepla, eliptické rovnice, Schroedingerova rovnice.
  • Eliptické rovnice: harmonické funkce, potenciály, Greenova funkce.
Literatura
  • Franců Jan. Parciální diferenciální rovnice. VUT Brno, 2000
Metody hodnocení
Písemná a navazující ústní část
Informace učitele
Aktuální informace na URL http://www.math.muni.cz/~pospisil/vyuka.html
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.