Bi9920 Seminář oddělení FGP

Přírodovědecká fakulta
jaro 2007
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Jan Hejátko, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář laboratoře FGP je určen především pro zaměstnance, studenty DSP a diplomanty, kteří pracují na tomto pracovišti nebo by se s problematikou řešenou na pracovišti rádi blíže seznámili. Kromě řešení provozních záležitostí pracoviště jsou hlavní náplní seminářů referáty studentů a zaměstnanců o průběžných a závěrečných výsledcích jejich výzkumných projektů, diplomových a disertačních prací. V rámci seminářů budou rovněž pořádány prezentace domácích a zahraničních hostů pracoviště. Zatímco semináře věnované převážně provozním záležitostem se konají ve dvou paralelkách (pro LMFR na Přír. fak. MU, pro ABVMK v klubovně BFÚ AVČR), semináře věnované prezentacím jsou pořádány jako společné.
Osnova
  • Semináře nemají vzhledem ke své funkci pevnou strukturu. Zpravidla referují diplomanté, studenti DSP a pracovníci FGP o dosažených výsledcích nebo o aktuálním vývoji v oboru. Při návštěvách zahraničních hostů pracoviště slouží semináře jako fórum pro prezentaci a diskusi výsledků získaných na jejich pracovištích.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012.