Bi9920 Seminář oddělení FGP

Přírodovědecká fakulta
podzim 2012
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Jan Hejátko, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. (cvičící)
doc. RNDr. Lenka Fajkusová, CSc. (cvičící)
Mgr. Martina Dvořáčková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Bi9920/01: Po 9:00–10:50 B11/333, J. Fajkus
Bi9920/02: Po 9:00–10:50 C02/211, J. Hejátko
Předpoklady
Nutností je zápis do jedné ze seminárních skupin ("Fajkus" a "Hejátko"), v závislosti na "laboratorní příslušnosti". Seminář je vyučován v anglickém jazyce. Na semináři jsou prezentovány výsledky vědecké práce zaměstnanců i studentů FGP. Předpokladem možnosti zápisu předmětu je tedy podíl na vědecké práci některé z laboratoří Oddělení (viz http://www.sci.muni.cz/FGP/).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Main objectives of the course: To learn how to present own resultsand how to critically discuss scientific results
To obtain overview on research profile of the Department.
Osnova
 • Presentation of bachelor works according to schedule
 • Presentation of diploma works according to schedule
 • Presentation of dissertation theses according to schedule
 • Presentations of research workers according to schedule
 • Pre-conference presentations
 • Reports from scientific conferences
Literatura
 • ZDRÁHAL, Zbyněk a Jiří FAJKUS. Hmotnostní spektrometrie a proteomika. Klin. Biochem. Metab. Praha: Česká lékařská společnost J.Ev.Purkyně, 2007, roč. 15/36, č. 3, s. 132-137. ISSN 1210-7921. info
 • SÝKOROVÁ, Eva, Andrew Rowland LEITCH a Jiří FAJKUS. Asparagales telomerases which synthesize the human type of telomeres. Plant Molecular Biology. Dordrecht: Springer, 2006, roč. 60, jaro, s. 633-646. ISSN 0167-4412. info
 • SÝKOROVÁ, Eva, K.Y. LIM, Zuzana KUNICKÁ, M.W. CHASE, M.D. BENNETT, Jiří FAJKUS a A.R. LEITCH. Telomere variability in the monocotyledonous plant order Asparagales. PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY OF LONDON SERIES B-BIOLOGICAL SCIENCES. London: ROYAL SOC LONDON, 2003, Neuveden, č. 270, s. 1893-1904. ISSN 0962-8452. info
Výukové metody
Výuka prezentace vlastních výsledků a schopnost jejich obhajoby před ostatními účasníky kurzu.
Metody hodnocení
Seminar is concluded with credit based on participation in seminars (min.80%) and presentations given in seminars (min. 1 per term).
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2012/Bi9920