EN

PřF:Bi3080 Kapitoly z neurofyz. smyslů - Informace o předmětu

Bi3080 Kapitoly z neurofyziologie smyslů

Přírodovědecká fakulta
jaro 2008 - akreditace
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět uvádí do problematiky přenosu a zpracováni informace nervovým systémem. Postupuje od popisu membránových dějů a úlohy kanálů, pokračuje popisem fyziologie jednotlivých smyslů a končí psychofyziologií smyslového vnímání a paměti. Zmiňovány jsou historické a metodologické souvislosti. Vyžadována aktivní účast posluchačů - seznámení kolegů s krátkým odborným textem.
Osnova
  • Fyziologie membrán: - klidový potenciál - akční potenciál - iontové kanály - šíření signálů a synapse Fyziologie smyslů: - obecné principy - čich a chuť - hmat a sluch - zrak a další smysly Psychofyziologie: - zpracování zrakové informace - učení a paměť - chování, behaviorální neurofyziologie
Literatura
  • FAIN, Gordon L. Sensory transduction. 1st ed. Sunderland, Mass.: Sinauer Associates, 2003. xi, 340. ISBN 0878931716. info
  • TROJAN, Stanislav. Lékařská fyziologie. Praha: Grada, 1994. 460 s. ISBN 8071690368. info
  • SHEPHERD, Gordon M. Neurobiology. 3rd ed. New York: Oxford University Press, 1994. 760 s. ISBN 0195088433. info
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.