EN

PřF:Bi3080 Kapitoly z neurofyz. smyslů - Informace o předmětu

Bi3080 Kapitoly z neurofyziologie smyslů

Přírodovědecká fakulta
jaro 2015
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 11:00–12:50 A36-215
Předpoklady
Bi3030 Fyziologie živočichů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Na předmět se vztahuje povinnost registrace, bez registrace může být znemožněn zápis předmětu!
Mateřské obory
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto kurzu budou posluchači schopni: -rozumět základním principům přenosu a zpracováni informace nervovým systémem. -znát podstatu membránových dějů a úlohu kanálů ve fyziologii jednotlivých smyslů včetně psychofyziologických souvislostí smyslového vnímání a paměti. -v kurzu prezentovat a diskutovat obsah relevatního článku. -osvědčit rozšíření znalostí srovnávací fyziologie o základy klíčových neurofyziologických dějů.
Osnova
  • Fyziologie membrán: - klidový potenciál - akční potenciál - iontové kanály - šíření signálů a synapse Fyziologie smyslů: - obecné principy - čich a chuť - hmat a sluch - zrak a další smysly Psychofyziologie: - zpracování zrakové informace - učení a paměť - chování, behaviorální neurofyziologie
Literatura
  • FAIN, Gordon L. Sensory transduction. 1st ed. Sunderland, Mass.: Sinauer Associates, 2003. xi, 340. ISBN 0878931716. info
  • TROJAN, Stanislav. Lékařská fyziologie. Praha: Grada, 1994. 460 s. ISBN 8071690368. info
  • SHEPHERD, Gordon M. Neurobiology. 3rd ed. New York: Oxford University Press, 1994. 760 s. ISBN 0195088433. info
Výukové metody
Studium je založeno na přednáškách, prezentacích a diskusích, vědeckých zdrojích dodaných učitelem.
Metody hodnocení
Kurz je ukončen rozpravou na vybraná probíraná témata. Hodnocena je také studentova prezentace a analýza zadaného článku. Vyžadována je alespoň 50% znalost témat a celková aktivní účast při diskusích témat z článků.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.