C7175 Diagnostika DNA

Přírodovědecká fakulta
jaro 2008
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 16:00–17:50 C05/114
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem cyklu přednášek je seznámení se současnými trendy a využitím DNA diagnostiky v praxi
Osnova
  • 1. Obecný úvod, historie DNA diagnostiky (objevení struktury DNA, objevení principu PCR), struktura a funkce DNA, replikace, transkripce, translace 2. Klonování DNA, DNA knihovny, sekvenování DNA, blotování, databáze DNA, vyhledávání v databázích DNA 3. Princip řetězové polymerázové reakce tzv. master mixy, templátová DNA, primery, pufr, dNTP, DNA polymeráza, kroky PCR, termocyklér, metody množení DNA in vitro bez použití DNA polymerázy 4. Detekce amplifikované DNA, agarózové gely, polyakrylamidové gely, elektroforéza, blotování, imunochromatografie, PCR in situ, ELISA metody, restrikční analýza 5. Real Time PCR, princip, sybrgreen, TaqMan, molecular bacons, detekce bodových polymorfizmů, kvantifikace 6. DNA diagnostika v lékařství: legislativní požadavky na in vitro diagnostické zdravotnické prostředky, mikrobiologie, virologie, parazitologie: praktické využití DNA diagnostiky v přímé detekci mikroorganizmů. Detekce MTB, borélií, chlamydií, HIV, virových hepatitid, herpetických virů atd. 7. DNA diagnostika v zemědělství a lesnictví, detekce václavky v půdě, využití PCR v kvantifikaci mRNA při výzkumu tabáku 8. DNA diagnostika v potravinářství: diagnostika geneticky modifikovaných organizmů v potravinách, druhová specifikace masných výrobků, sýrů, evropská legislativa týkající se GMO
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.