Bi7891 Laboratorní seminář oddělení genetiky a mol. biologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2009
Rozsah
0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
učitelé oddělení GMB (cvičící)
prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jana Řepková, CSc. (cvičící)
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
Rozvrh
Po 9:00–10:50 Bpt,01013
Předpoklady
( Bi6401 Bakalářská práce II || Bi7018 Diplomová práce MBG I ) || ( NOW ( Bi6401 Bakalářská práce II ) || NOW ( Bi7018 Diplomová práce MBG I ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Při žádosti o výjimky vždy uvádějte název laboratoře a jméno školitele!
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je určen pro studenty oboru Molekulární biologie a genetika, kteří mají zadána témata diplomových prací v jednotlivých laboratořích Oddělení genetiky a molekulární biologie. Cílem kurzu je prohloubení znalostí v užší specializaci odpovídající zaměření výzkumu v jednotlivých laboratořích. Hlavní náplní semináře jsou referáty, ve kterých prezentují problematiku, cíle a postup řešení svých diplomových prací. Absolvování tohoto kurzu (a kurzů navazujících) zajistí teoretickou připravenost studenta na řešení diplomové práce.
Osnova
  • Odborné zaměření semináře je individuální pro jednotlivé laboratoře Oddělení genetiky a molekulární biologie podle zaměření témat diplomových prací.
Literatura
  • According individual research groups.
  • Biochemistry & molecular biology of plants. Edited by Bob B. Buchanan - Wilhelm Gruissem - Russell L. Jones. Rockville, Md.: American Society of Plant Physiologists, 2000. xxxix, 136. ISBN 0943088402. info
Metody hodnocení
Určují si jednotlivé laboratoře.
Informace učitele
Předmět "Bi7891 Laboratorní seminář oddělení genetiky a mol. biologie" představuje tzv. Labmítinky, které si organizuje každá laboratoř sama. To znamená, že termín a místo konání uvedené v rozvrhu je pouze orientační a závisí na domluvě se školitelem či vedoucím laboratoře.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Při korespondenci nebo žádosti o výjimky vždy uvádějte seminární skupinu nebo název laboratoře.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2008, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.