Z7887 Environmentální historie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2009
Rozsah
1/2. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D.
Rozvrh
Po 8:00–8:50 Z5,02004
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z7887/01: Po 9:00–10:50 Z5,02004, J. Burianová
Z7887/02: Po 14:00–15:50 Z5,02004, J. Burianová
Předpoklady
PROGRAM ( N - GK ) || PROGRAM ( D - GR4 ) || KREDITY_MIN ( 90 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět poskytne studentovi základní přehled o historii, současnosti, aktivitách v oblasti environmentální historie. Student pozná komplexní a systémový přístup environmentální historie, který přispívá ke snaze řešit důsledky regionálních a globálních problémů, k přesnějšímu předvídání jejich budoucího vývoje na základě hlubšího poznání příčin, zákonitostí a důsledků vývoje interakcí člověka a přírody v minulosti.
Osnova
 • 1. Co je environmentální historie
 • 2. USA - kolébka environmentální historie
 • 3. Vývoj environmentální historie v Evropě, v ČR
 • 4. Environmentální historie a geografie, metody výzkumu
 • 5. Krajina jako palimpsest
 • 6. Encyclopedia of World Environmental History
 • 7. Výzkum v oblasti environmentální historie na GÚ PřF MU
 • 8. Vybrané případové studie
Literatura
 • Encyclopedia of world environmental history. Edited by Shepard Krech - John Robert McNeill - Carolyn Merchant. New York: Routledge, 2004. xlvi, 516. ISBN 0415937337. info
 • Encyclopedia of world environmental history. Edited by Shepard Krech - John Robert McNeill - Carolyn Merchant. New York: Routledge, 2004. v s. ISBN 0415937345. info
 • Encyclopedia of world environmental history. Edited by Shepard Krech - John Robert McNeill - Carolyn Merchant. New York: Routledge, 2004. v s. ISBN 0415937353. info
 • GOJDA, Martin. Archeologie krajiny : vývoj archetypů kulturní krajiny. Vyd. 1. Praha: Academia, 2000. 238 s. ISBN 8020007806. info
 • Dealing with diversity :2nd international conference of the European society for environmental history Prague 2003 : abstract book. Edited by Leoš Jeleček. Praha: Charles University. Faculty of science. Department of social geography and regional development, 2003. 143 s. ISBN 80-86561-08-9. info
 • MANNION, A. M. Global environmental change : a natural and cultural environmental history. Essex: Longman Scientific & Technical, 1991. 404 s. ISBN 0582003512. info
 • HUGHES, J. Donald. An environmental history of the world : humankind's changing role in the community of life. 1st pub. London: Routledge, 2001. xiv, 264. ISBN 0415136180. info
 • Resources of the city : contributions to an environmental history of modern Europe. Edited by Dieter Schott - Bill Luckin - Geneviève Massard-Guilbaud. Burlington, VT.: Ashgate, 2005. xiv, 285. ISBN 0754650812. info
 • http://www.klaudyan.cz/
Metody hodnocení
Cvičení bude probíhat formou referátů o vybraných případových studiích s následnou diskusí nad postupy, metodami, výsledky. Studenti se pokusí aplikovat metody, postupy environmentální historie na tématech svých závěrečných prací.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, podzim 2009, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.