Z7887 Environmentální historie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Lukáš Dolák, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Lukáš Dolák, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lukáš Dolák, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 6/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět poskytne studentovi základní přehled o historii, současnosti, aktivitách v oblasti environmentální historie. Student pozná komplexní a systémový přístup environmentální historie, který přispívá ke snaze řešit důsledky regionálních a globálních problémů, k přesnějšímu předvídání jejich budoucího vývoje na základě hlubšího poznání příčin, zákonitostí a důsledků vývoje interakcí člověka a přírody v minulosti.
Výstupy z učení
Student pozná komplexní a systémový přístup environmentální historie k řešení důsledků regionálních a globálních problémů a pochopí současné regionální a globální důsledky interakce mezi člověkem a přírodou probíhající jak v minulosti, tak v současnosti. Student lépe porozumí vlivu člověka na přírodu a obráceně a vývoji tohoto vztahu v minulosti.
Osnova
 • 1. Úvod do studia environmentální historie
 • 2. Zdroje dat v environmentální historii
 • 3. Environmentální historie Českých zemí
 • 4. Otázka změny klimatu
 • 5. Historická klimatologie
 • 6. Environmentální migrace
 • 7. Zavlékání a vymírání organismů v environmentální historii ČR
 • 8. Milníky environmentální historie
Literatura
  doporučená literatura
 • DANIEL, Jan, Jindřich FRAJER a Pavel KLAPKA. Environmentální historie České republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 198 s. ISBN 978-80-210-6663-2. info
  neurčeno
 • Encyclopedia of world environmental history. Edited by Shepard Krech - John Robert McNeill - Carolyn Merchant. New York: Routledge, 2004. xlvi, 516. ISBN 0415937337. info
 • Encyclopedia of world environmental history. Edited by Shepard Krech - John Robert McNeill - Carolyn Merchant. New York: Routledge, 2004. v s. ISBN 0415937345. info
 • Encyclopedia of world environmental history. Edited by Shepard Krech - John Robert McNeill - Carolyn Merchant. New York: Routledge, 2004. v s. ISBN 0415937353. info
 • MCNEILL, John Robert. Something new under the sun : an environmental history of the twentieth-century world. 1st ed. New York: W.W. Norton & Company, 2000. xxvi, 421. ISBN 0393321835. info
 • GOJDA, Martin. Archeologie krajiny : vývoj archetypů kulturní krajiny. Vyd. 1. Praha: Academia, 2000. 238 s. ISBN 8020007806. info
 • Dealing with diversity :2nd international conference of the European society for environmental history Prague 2003 : abstract book. Edited by Leoš Jeleček. Praha: Charles University. Faculty of science. Department of social geography and regional development, 2003. 143 s. ISBN 80-86561-08-9. info
 • MANNION, A. M. Global environmental change : a natural and cultural environmental history. Essex: Longman Scientific & Technical, 1991. 404 s. ISBN 0582003512. info
 • HUGHES, J. Donald. An environmental history of the world : humankind's changing role in the community of life. 1st pub. London: Routledge, 2001. xiv, 264. ISBN 0415136180. info
 • Resources of the city : contributions to an environmental history of modern Europe. Edited by Dieter Schott - Bill Luckin - Geneviève Massard-Guilbaud. Burlington, VT.: Ashgate, 2005. xiv, 285. ISBN 0754650812. info
 • http://www.klaudyan.cz/
Výukové metody
Předmět se skládá z teoretické přednášky a cvičení. Cvičení bude probíhat formou referátů o vybraných případových studiích s následnou diskusí výsledků, užitých metod a postupů. Studenti se pokusí aplikovat metody, postupy environmentální historie na vybraných tématech. V rámci semestru bude zpracována seminární práce.
Metody hodnocení
K zápočtu je potřeba pravidelná docházka, vypracování seminární práce a referátu na vybraný článek týkající se environmentální historie. Sleduje se obsahová i formální stránka odevzdaných prací. Kolokvium - prezentace výsledků seminární práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2009, podzim 2009, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/Z7887