Z8109 Základy geodézie a GPS

Přírodovědecká fakulta
jaro 2009
Rozsah
2/1. 3 kr. (plus 2 za zk). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Josef Weigel, CSc. (přednášející), prof. RNDr. Milan Konečný, CSc. (zástupce)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
Rozvrh
Po 13:00–14:50 Z4,02028
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z8109/01: Po 15:00–16:50 Z4,02028, J. Weigel
Předpoklady
Z0062 Kartografie a geoinformatika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy a metodami geodetického měření. Zvláštní pozornost je věnována použití prostředků GPS, spolu s přednesením teoretických základů této metody.
Osnova
  • 1.Vývoj geodetických základů na našem území, polohová a výšková bodová pole, souřadnicové systémy, kartografická zobrazení, současné platné předpisy. 2.Měření úhlů, směrů, přístrojové vybavení (teodolit, měřické pomůcky apod.) 3.Měření výšek - metody, přístroje 4.Měření délek - metody, pomůcky 5.Podrobné měření polohopisu (tachymetrie, polární, ortogonální metoda), elektronické dálkoměry 6.Základy mapování (měřické náčrty, značky, mapová díla) 7.Historie družicových systémů 8.GPS - systém, teoretické základy 9.Základní složky systému GPS, vysílané a přijímané signály, časový systém 10.Metody měření (absolutní, relativní, DGPS) 11. Přístrojové, softwarové vybavení 12.Využití a implementace GPS systému v různých oborech (turistika, navigace, geodézie, vojenství, letectví, GIS ...) 13. Další systémy - Glonass, Galileo (budoucnost druž. navig. systémů)
Literatura
  • Staněk, V – Mostinová, G.: Geodézia v stavebníctve, JAGA group, Bratislava 1999, ISBN 80-88905-18-4
  • Hofmann-Wellenhof, Lichtenegger-Wasle: GNSS - Global Navigation Satelite Systéme, Springer Sien New York 2008, ISBN 978-3-211-73012-6
  • Charles D. Ghilani and Paul R. Wolf : Elementary surveing – An Introduction to Geomatics, Pearson Prentice Hall, 2008 ISBN 978-0-13-208307-2
Metody hodnocení
Písemná a ústí zkouška
Informace učitele
Předmět je ukončen zkouškou, kde student prokáže znalost přehledu metod geodetického měření, schopnost používat geodetické přístroje. Dále student prokáže znalost teorie GPS, schopnost použití GPS přijímače a zpracování naměřených dat.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.