Z8109 Základy geodézie a GPS

Přírodovědecká fakulta
podzim 2005
Rozsah
2/1. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. ing. Josef Weigel, CSc. (přednášející), prof. RNDr. Milan Konečný, CSc. (zástupce)
Mgr. Bc. Jiří Kozel, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
Rozvrh
Út 15:00–16:50 Z3
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z8109/01: Po 18:00–18:50 Z4, J. Kozel
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 27 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/27, pouze zareg.: 0/27
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy a metodami geodetického měření. Zvláštní pozornost je věnována použití prostředků GPS, spolu s přednesení teoretických základů této metody.
Osnova
  • 1.Vývoj geodetických základů na našem území, polohová a výšková bodová pole, souřadnicové systémy, kartografická zobrazení, současné platné předpisy. 2.Měření úhlů, směrů, přístrojové vybavení (teodolit, měřické pomůcky apod.) 3.Měření výšek - metody, přístroje 4.Měření délek - metody, pomůcky 5.Podrobné měření polohopisu (tachymetrie, polární, ortogonální metoda), elektronické dálkoměry 6.Základy mapování (měřické náčrty, značky, mapová díla) 7.Historie družicových systémů 8.GPS - systém, teoretické základy 9.Základní složky systému GPS, vysílané a přijímané signály, časový systém 10.Metody měření (absolutní, relativní, DGPS) 11. Přístrojové, softwarové vybavení 12.Využití a implementace GPS systému v různých oborech (turistika, navigace, geodézie, vojenství, letectví, GIS ...) 13. Další systémy - Glonass, Galileo (budoucnost druž. navig. systémů)
Informace učitele
Předmět je ukončen zkouškou, kde student prokáže znalost přehledu metod geodetického měření, schopnost používat geodetické přístroje. Dále student prokáže znalost teorie GPS, schopnost použití GPS přijímače a zpracování naměřených dat.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2003, podzim 2004, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.