C6250 Instrumentální analýza

Přírodovědecká fakulta
jaro 2011
Rozsah
0/0/5. 5 kr. (plus ukončení). Ukončení: kz.
Vyučující
RNDr. Marta Farková, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Jiří Toužín, CSc. (cvičící)
Ing. Blanka Vrbková, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Marta Farková, CSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
C6250/01: Čt 9:00–13:50 C10/209, M. Farková
C6250/02: St 13:00–17:50 C10/209, B. Vrbková
Předpoklady
C2021 - Organická chemie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prakticky seznámit studenty s klasickými postupy analýzy organických sloučenin, které jsou základem instrumentálních postupů, a dále s instrumentálními separačními metodami vhodnými pro analýzu organických sloučenin.
Osnova
  • 1. Orientační zkoušky, kvalitativní elementární analýza, klasifikační a skupinové reakce, stanovení fyzikálních konstant organických látek. 2. Semimikrostanovení uhlíku a vodíku. 3. Volumetrické stanovení dusíku dle Dumase a Dubského. 4. Mikrostanovení síry dle Schönigera. 5. Stanovení dusíku Kjehldalovou metodou. 6. Stanovení dusíku Kjehldalovou metodou s využitím automatického titrátoru a přístroje EcaFlow. 7. Stanovení barviv metodou TLC. 8. Coulometrické stanovení mědi ve víně pomocí automatického laboratorního analyzátoru EcaFlow. 9. HPLC - Analýza směsi methylxantinů. 10. ITP - Stanovení kyseliny glutamové. 11. ITP stanovení aminopolykarboxylových kyselin. 12. Plynová rozdělovací chromatografie - Určení složení rozpouštědel. 13. Stanovení mědi ve víně metodou AAS. 14. UV spektrofotometrie - Stanovení bílkoviny ve vejci. 15. Stanovení obsahu iontů kademnatého, zinečnatého a olovnatého voltametricky s využitím automatického laboratorního analyzátoru EcaFlow 150GLP a programu EcaStat.
Literatura
  • STRÁNSKÝ, Zdeněk. Analýza organických sloučenin a. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1981. 235 s. info
  • STRÁNSKÝ, Zdeněk. Analýza organických sloučenin b. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1981. 235 s. info
Výukové metody
Typ výuky: studenti musí absolvovat všechny úlohy zařazené do cvičení
Metody hodnocení
Typ zkoušky: písemné práce během semestru, závěrečná písemná práce na konci semestru, ústní zkoušení během cvičení. Studenti musí odevzdat protokoly ze všech úloh.
Informace učitele
http://www.chemi.muni.cz/~pazourek/student/oa.html
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět již není vypisován.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.