C6250 Analytická chemie organických látek - laboratorní cvičení

Přírodovědecká fakulta
jaro 2009
Rozsah
0/0/6. 6 kr. (plus ukončení). Ukončení: kz.
Vyučující
RNDr. Marta Farková, CSc. (cvičící)
Ing. Blanka Vrbková, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Marta Farková, CSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
C6250/01: Čt 9:00–14:50 C10/209, B. Vrbková
C6250/02: Út 11:00–16:50 C10/209, M. Farková
Předpoklady
C5241 Analytická chemie org.látek I
C2021 - Organická chemie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prakticky seznámit studenty s klasickými postupy analýzy organických sloučenin, které jsou základem instrumentálních postupů, a dále s instrumentálními separačními metodami vhodnými pro analýzu organických sloučenin.
Osnova
  • 1. Orientační zkoušky, kvalitativní elementární analýza, klasifikační a skupinové reakce, stanovení fyzikálních konstant organických látek. 2. Semimikrostanovení uhlíku a vodíku. 3. Volumetrické stanovení dusíku dle Dumase a Dubského. 4. Mikrostanovení síry dle Schönigera. 5. Derivatizace alkoholů a jejich identifikace TLC. 6. Interpretace spekter organických molekul. 7. Plynová chromatografie. Stanovení alkoholů v konzumním destilátu. 8. Kapilární elektroforéza. Stanovení kofeinu a ASA v Acylcoffinu. 9. Kapalinová chromatografie na reverzní fázi s UV-VIS detekcí.
Literatura
  • STRÁNSKÝ, Zdeněk. Analýza organických sloučenin a. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1981. 235 s. info
  • STRÁNSKÝ, Zdeněk. Analýza organických sloučenin b. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1981. 235 s. info
Metody hodnocení
Typ výuky: studenti musí absolvovat všechny úlohy zařazené do cvičení. Typ zkoušky: písemné práce během semestru, závěrečná písemná práce na konci semestru, ústní zkoušení během cvičení. Studenti musí odevzdat protokoly ze všech úloh.
Informace učitele
http://www.chemi.muni.cz/~pazourek/student/oa.html
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět již není vypisován.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.