Z0041 Geografie dopravy

Přírodovědecká fakulta
jaro 2011
Rozsah
2/1/0. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav – Sekce věd o Zemi – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.
Rozvrh
St 12:00–13:50 Z5,02004
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z0041/01: St 16:00–16:50 Z4,02028, F. Chvátal
Z0041/02: Čt 14:00–14:50 Z5,02004, F. Chvátal
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 66 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/66, pouze zareg.: 0/66
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět poskytuje základní informace o problémech, kterými se zabývá geografie dopravy. Integrální součástí kursu je i osvojení nejpoužívanějších analytických technik (např. teorie grafů, měření dopravní dostupnosti a obslužnosti apod.). Výstupy z učení mohou být formulovány následujícím způsobem: kompetence k analýze základních dopravně-geografických jevů a procesů; kompetence k aplikaci základních metod dopravně-geografického výzkumu; kompetence k interpretaci základních výsledků dopravně-geografického výzkumu.
Osnova
 • Témata přednášek:
 • 1. Úvod (význam dopravy, disciplína geografie dopravy).
 • 2. Historický vývoj dopravy.
 • 3. Základní pojmy a koncepty v geografii dopravy.
 • 4. Druhy dopravy.
 • 5. Dopravní terminály.
 • 6. Důsledky dopravy.
 • 7. Dopravní politika.
Literatura
 • KUNC, Josef, Václav TOUŠEK, Jiří VYSTOUPIL, Petr DANĚK, Pavel KLAPKA, Ondřej MULÍČEK, Daniel SEIDENGLANZ, Zdeněk SZCZYRBA, Michal VANČURA, Antonín VĚŽNÍK, Milan VITURKA a Petr TONEV. Ekonomická a sociální geografie. 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2008, 411 s. učebnice vysokých škol. ISBN 978-80-7380-114-4. info
 • COMTOIS, Claude a Brian SLACK. The geography of transport systems. Edited by Jean-Paul Rodrigue. London: Routledge, 2006, ix, 284. ISBN 0203001117. info
 • BRINKE, Josef. Úvod do geografie dopravy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1999, 112 s. ISBN 8071849235. info
 • Modern transport geography. Edited by B. S. Hoyle - R. D. Knowles. 2nd, rev. ed. Chichester: John Wiley & Sons, 1998, viii, 374. ISBN 0471977772. info
 • ŘEHÁK, Stanislav. Aktuální problémy České republiky 6. díl: doprava. sv. 6. Ostrava: Scholaforum, 1997, 25 s. ISBN 80-86058-43-3. info
 • MIRVALD, Stanislav. Geografie dopravy. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita, 1993, 80 s. ISBN 80-7043-084-2. info
Výukové metody
Výukové metody - přednášky, diskuse v hodině, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Kontrola vypracovaných cvičení. Písemná zkouška.
Informace učitele
Další zdroj informací: Rodrigue, J-P et al. Transport Geography on the Web:
http://people.hofstra.edu/geotrans
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.