ZX503 Environmentální sociologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2011
Rozsah
1/1. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Bohumil Frantál, Ph.D. (přednášející), RNDr. Petr Daněk, Ph.D. (zástupce)
Garance
RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
Rozvrh
St 9:00–9:50 Z6,02006
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
ZX503/01: St 8:00–8:50 Z6,02006, B. Frantál
Předpoklady
PROGRAM ( N - GK ) || SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je seznámit studenty s historickým vývojem environmentální sociologie jako disciplíny a prezentovat různorodost paradigmat, teorií a konceptů aplikovaných na vztahy mezi fyzickým prostředím, sociální organizací společnosti a sociálním chováním. Budou kriticky diskutovány aktuální otázky vzájemného působení lidské společnosti a životního prostředí a role vědy, politiky, environmentálních hnutí a masových médií v tomto systému.
Osnova
 • 1) Úvod: organizace kurzu, obsah, podmínky ukončení. Environmentální sociologie jako disciplína v systému věd, její vznik, vývoj a inspirace v tradičních sociologických a geografických teoriích.
 • 2) Základní paradigmata a teoretické přístupy environmentální sociologie: politická ekonomie a teorie „treadmill of production“, model konkurenčních funkcí životního prostředí, ekologická modernizace, riziková společnost a reflexivní modernizace, realismus versus sociální konstruktivismus.
 • 3) Sociální konstrukce environmentálních problémů: environmentální problémy jako "nároky", tvůrci nároků a procesy vytváření nároků, klíčové procesy při konstrukci environmentálních problémů, prezentace problémů, média a rétorické strategie zobrazování problémů.
 • 4) Environmentální diskurz: proměny a typologie environmentálního diskurzu, od ochrany přírody k environmentalismu a sociálně orientovaným ekologickým hnutím.
 • 5) Environmentalní problémy, mocenské vztahy, politická ekologie a environmentální (ne)spravedlnost.
 • 6) Mediální komunikace environmentálních problémů: masová média a produkce environmentálních zpráv, mediální diskurz, organizační rutiny, omezení a strategie.
 • 7) Environmentální problémy, věda a environmentální etika: vědecká nejistota a problém vědeckého dokazování environmentálních problémů, princip obezřetnosti a předběžné opatrnosti, role vědců v řešení environmentálních problémů, regulační věda.
 • 8) Environmentálně signifikantní chování současné společnosti: proces progresivní racionalizace a McDonaldizace společnosti, Disneyfikace prostoru (míst a měst).
 • Aktuální výzkumná témata environmentální sociologie
 • 9) Energetická udržitelnost a bezpečnost, rozvoj obnovitelných zdrojů energie a sociální konflikty o využití krajiny.
 • 10) Udržitelný cestovní ruch, rozvoj a paradoxy eko-turismu.
 • 11) Podoby post-produktivního (multifunkčního) zemědělství a proměna identity farmářů.
 • 12) Lokální identita, percepce environmentálních rizik, konflikty land-use a environmentální management.
Literatura
  doporučená literatura
 • Gould, K. A., Lewis, T.L. (2009): Twenty Lessons in Environmental Sociology. New York: Oxford University Press. 298 pp. ISBN 978-0-19-537112-3
 • HANNIGAN, John A. Environmental sociology. 2nd ed. Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge, 2006. xiii, 194. ISBN 0415355133. info
 • Cultures of environmentalism : empirical studies in environmental sociology. Edited by Steven Yearley. New York: Palgrave Macmillan, 2005. vii, 205. ISBN 1403901201. URL info
 • The international handbook of environmental sociology. Edited by Graham Woodgate - M. R. Redclift. Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 1997. xv, 485. ISBN 1840642432. info
Výukové metody
Kombinace přednášek a seminářů. Na seminářích budou diskutována témata ze samostatné četby.
Metody hodnocení
Předpoklady k absolvování kurzu: 1. Aktivní účast na seminářích, zpracování referátu ze samostatné četby a jeho prezentace v semináři (ve skupině). 2. Závěrečný písemný test nebo kolokvium.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2015.