ZX507 Exkurze do evropských institucí

Přírodovědecká fakulta
jaro 2011
Rozsah
4 dny. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Petr Daněk, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Andrea Nogová (cvičící)
Mgr. Petr Voda, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
Předpoklady
PROGRAM ( N - GK )
program ( N - GK ) souhlas učitele
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zvýšit informovanost studentů o teorii a praxi fungování institucí Evropské unie. Záměrem předmětu je rovněž podpořit schopnost studentů pracovat a porozumět odborným textům. Studenti se také zúčastní několika diskusí s českými zástupci v institucích Evropské unie.
Osnova
  • • Samostudium a příprava přiděleného tématu. • Seminář k teorii fungování evropských institucí. • Návštěva evropských institucí (Evropská komise, Evropský parlament, Výbor regionů…) • Diskuse s českými europoslanci a dalšími zástupci České republiky v EU.
Literatura
    povinná literatura
  • PITROVÁ, Markéta a Petr FIALA. Evropská unie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. 803 s. Evropská politika, číslo publikace: 300. ISBN 978-80-7325-180-2. info
  • ZBÍRAL, Robert. Institucionální rámec Evropské unie : právně-politologický pohled. Praha: Linde, 2007. 239 s. ISBN 9788072016822. info
    doporučená literatura
  • SHACKELTON, M. a James PETERSON. The Institutions of the European Union. New York: Oxford University Press, 2006. 416 s. ISBN 978-0-19-927900-5. info
Výukové metody
Výjezdu bude předcházet samostudium v průběhu semestru, jehož výstupem bude prezentace zadaného tématu spolužákům. Jádrem kurzu jsou potom návštěvy v institucích EU spolu s přednáškami a diskusemi nejen se zástupci České republiky v EU, ale také s jejími dalšími činiteli.
Metody hodnocení
Zápočet se uděluje na základě přítomnosti studentů na exkurzi, jejich aktivity během diskusí a vypracování zadaného referátu.
Informace učitele
Termín exkurze byl stanoven na 20. - 25. 3. 2011. Náklady spojené s výjezdem budou částečně hrazeny z fondu ESF, každý student bude doplácet cca 1500 Kč. Stravu si studenti hradí sami. Exkurze se zúčastní také 20 studentů z Univerzity Palackého v Olomouci.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Exkurze do Evropského parlamentu a dalších institucí EU. Exkurze je finančně podpořena z Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR v rámci projektu Geoinovace.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 3. 2018 15:19, 11. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému