Bi6631 Floristický kurs České botanické společnosti

Přírodovědecká fakulta
jaro 2012 - akreditace

Údaje z období jaro 2012 - akreditace se nezveřejňují

Rozsah
5D. 3 kr. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: kz.
Vyučující
doc. RNDr. Vít Grulich, CSc. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Vít Grulich, CSc.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Vít Grulich, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi2160 Terénní cvičení z botaniky || B2160 Terénní cvič. k syst. botanice || Bi2130 Terénní cvič. k syst. botanice || B2130 Terénní cvič. k syst. botanice || B4230 Botanické terénní cvičení I. || Bi2230 Terénní cvičení z botaniky || B2230 Botanické terénní cvičení I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: seznámit se s flórou a vegetací vybraného území České republiky; absolvovat terénní práce s externími lektory.
Osnova
  • Přírodní podmínky zkoumaného území. Historie výzkumů. Základní botanická bibliografie k území. Terénní práce. Přednášky a diskuse nad zajímavými nálezy.
Literatura
  • CHYTRÝ, Milan, Tomáš KUČERA a Martin KOČÍ. Katalog biotopů České republiky. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny, 2001. 307 s. ISBN 80-86064-55-7. URL info
  • CULEK, Martin, Vít GRULICH a Dalibor POVOLNÝ. Biogeografické členění České republiky. Praha: Enigma, 1996. 347 s. 1. ISBN 80-85368-80-3. info
Výukové metody
terénní exkurze, Týden (5 dní), zpravidla začátkem července
Metody hodnocení
zápočet
Informace učitele
Kurs pořádá Česká botanická společnost (někdy s dalšími spolupořadateli), zpravidla v prvním prázdninovém týdnu. Přesnější informace o místu a datu konání lze zjistit na internetových stránkách ČBS (www.botspol.cz), tam se lze též přihlásit. UPOZORNĚNÍ: Kurs je určen členům i nečlenům společnosti (členové msjí zpravidla při obsazování přednost). Pro nedostatek ubytovacích kapacit může být účast na kursu ze strany pořadatele odmítnuta!
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.