EN

PřF:FA462 Diplomový seminář - Informace o předmětu

FA462 Diplomový seminář

Přírodovědecká fakulta
jaro 2012 - akreditace

Údaje z období jaro 2012 - akreditace se nezveřejňují

Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Seminář dává studentovi příležitost vystoupit před spolužáky s uceleným výkladem na téma své diplomové práce a obstát v diskuzi. Povinností je připravit téma s pomocí počitače a dataprojektoru. Součástí předmětu jsou návštěvy jednotlivých laboratoří, kde se studenti seznámí s náročnou fyzikální technikou využívanou fyzikálními i nefyzikálními pracovišti.

Cílem semináře je formou vystoupení před spolužáky naučit studenty
- formulovat cíle své aktuální vědecké práce
- charakterizovat techniky a znalosti potřebné k jejich dosažení
- demonstrovat přístup, zvolený k jejich dosažení
Osnova
  • Referáty o diplomových pracech. Exkurze na experimentální pracoviště.
  • Témata referátů jsou stejná jako témata diplomových prací.
  • Experimentální zařízení:
  • nukleární magnetická rezonance, kapalinová a plynová chromatografie, experimentální zařízení biofyzikálních laboratoří, speciální spektroskopie, pokročilé optické laboratoře.
Literatura
  • Literatura je totožná s uvedenou v diplomové práci.
  • The literature is for each student same as in her/his diploma thesis.
  • HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika : vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Edited by Petr Dub, Translated by Jana Musilová - Jan Obdržálek. Vyd. 1. V Brně: Vysoké učení technické, 2000. xvi, 328. ISBN 8071962147. info
Výukové metody
Vystoupení každého studenta. Návštěva vědeckého pracoviště, úvod odborníka v dané oblasti.
Metody hodnocení
Vystoupení každého studenta, společná diskuze ke každému příspěvku.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.