FC020 Numerické metody ve fyzice plazmatu

Přírodovědecká fakulta
jaro 2012 - akreditace

Údaje z období jaro 2012 - akreditace se nezveřejňují

Rozsah
2/1. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: k.
Vyučující
prof. RNDr. David Trunec, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jan Janča, DrSc.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. David Trunec, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Předpokládá se znalost programovaní v některém z běžných programovacích jazyků.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu student získá znalosti o numerickém řešení obvyklých úloh z fyziky plazmatu.
Osnova
  • Numerické derivování. Řešení Laplaceovy rovnice metodou sítí. Iterační metody pro řešení velkých systémů lineárních algebraických rovnic. Řešení parabolických rovnic metodou přímek. Výpočet časového vývoje koncentrace plazmatu v dohasínajícím plazmatu. Metoda nejmenších čverců a statistické odhady parametrů.
Literatura
  • PRESS, William H. Numerical recipes in fortran : the art of scientific computing. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. 963 s. ISBN 052143064X. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Pro získání zápočtu musí student vypracovat tři domácí úkoly.
Informace učitele
http://www.sci.muni.cz/~trunec/numer/numer.html
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Způsob ukončení je dán individuálním studijním plánem
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.