G8201 Kurz dokumentace geologických průzkumných prací

Přírodovědecká fakulta
jaro 2012 - akreditace

Údaje z období jaro 2012 - akreditace se nezveřejňují

Rozsah
5D. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
! G8200 Kurz dokum. geol. průzk. prací
Dovednosti ke geologické dokumentaci v terénu, mineralogie, petrografie, strukturní geologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Jiné omezení: K realizaci výuky je nutné finační krytí cestovních nákladů
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem terénního kurzu je zvládnutí základních dovedností dokumentace povrchových průzkumných prací, příp. podpovrchového detailního mapování a dokumentace.
Osnova
  • 1. Vrtná technologie a projekt průzkumného vrtu (uhlovodíky). 2. Dokumentace v terénu, dokumentace vrtných jader (primární). 3. Detailní metody dokumentace podpovrchových geologických prací - chodeb, šachtic, sond, lomových stěn a vrtů (výklad). 4. Zpracování sekundární dokumentace (překreslení map, poznámek) a dalších grafických příloh z terénních dat (strukturní diagramy ap.).
Literatura
  • POUBA, Zdeněk. Geologické mapování. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1959. 523 s. info
Výukové metody
výklad, diskuse, terénní práce a dokumentace/podpovrchová díla
Metody hodnocení
Terénní cvičení s instruktáží. K udělení zápočtu je nutná účast na všech částech terénních cvičení a zpracování závěrečné dokumentace a poznámek.
Navazující předměty
Informace učitele
Kurz může být rozložen na různé pracovní dny v semestru podle potřeb koordinace s geologickými organizacemi. Všechny náklady na kurz si hradí účastníci sami.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřeno v jarním semestru 2011/2012.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2006, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.