M8986 Statistická inference II

Přírodovědecká fakulta
jaro 2014
Rozsah
2/1. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 8:00–9:50 M4,01024
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
M8986/01: Po 15:00–15:50 MP2,01014a
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se zabývá testováním statistických hypotéz Waldovým principem, věrohodnostím poměrem a skóre principem na základě přepojení teorie s MC simulacemi, implementaci v jazyce R, geometrii a statistickou grafikou v spojitosti s plánováním vědeckých studií pro kategorická data. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit metody parametrické statistické inference pro diskrétní data; implementovat tyto metody v jazyce R; aplikovat je na konkrétních datech;
Osnova
  • vybraná diskrétní rozdelení pravdepodobnosti, maximálne věrohodné odhady jejich parametrů,
  • principy MC simulačních experimentů pro testování statistických hypotéz,
  • plánování experimentů pro jedno-, dvou- a vícevýběrový případ,
  • plánování experimentů pro kontingenční tabulky,
  • plánování experimentů pro regresní modely pro kategorická data
Literatura
  • COX, D. R. Principles of statistical inference. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. xv, 219. ISBN 0521685672. info
  • CASELLA, George a Roger L. BERGER. Statistical inference. 2nd ed. Pacific Grove, Calif.: Duxbury, 2002. xxviii, 66. ISBN 0534243126. info
Výukové metody
přednášky, cvičení, domácí úkoly
Metody hodnocení
domácí úkoly, ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.