M8986 Statistická inference II

Přírodovědecká fakulta
jaro 2017
Rozsah
2/2/0. 4 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Veronika Horská (cvičící)
Mgr. Markéta Janošová (pomocník)
Garance
doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 20. 2. až Po 22. 5. Út 8:00–9:50 M2,01021
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
M8986/01: Po 20. 2. až Po 22. 5. St 14:00–15:50 MP1,01014
Předpoklady
M7986 Statistická inference I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se zabývá testováním statistických hypotéz Waldovým principem, věrohodnostním poměrem a skóre principem na základě přepojení teorie s MC simulacemi, implementaci v jazyce R, geometrii a statistickou grafikou v spojitosti s plánováním vědeckých studií pro kategorická data. Na konci tohoto kurzu bude student schopen (1) porozumět a vysvětlit metody parametrické statistické inference pro diskrétní data; (2) implementovat tyto metody v jazyce R; (3) aplikovat je na konkrétních datech.
Osnova
 • Vybraná diskrétní rozdělení pravděpodobnosti, maximálně věrohodné odhady jejich parametrů.
 • Principy MC simulačních experimentů pro testování statistických hypotéz.
 • Plánování experimentů pro jedno-, dvou- a vícevýběrový případ.
 • Plánování experimentů pro kontingenční tabulky.
 • Plánování experimentů pro regresní modely pro kategorická data.
 • Příklady v jazyce R. Aplikace na reálná data z biologie, medicíny a jiných oborů.
Literatura
  doporučená literatura
 • COX, D. R. Principles of statistical inference. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. xv, 219. ISBN 0521685672. info
 • CASELLA, George a Roger L. BERGER. Statistical inference. 2nd ed. Pacific Grove, Calif.: Duxbury, 2002. xxviii, 66. ISBN 0534243126. info
Výukové metody
Přednáška: 2 hod. týdně.
Cvičení: 2 hod. týdně.
Metody hodnocení
Domácí úkoly, ústní zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.